Voucherele de vacanță – Info utile pentru angajatori și angajați

24
Noi
2016

 • Avantaje fiscale pentru angajatorii care acordă salariaților vouchere de vacanță față de primele de vacanță

Voucherele de vacanță sunt scutite de plata contribuțiilor patronale și salariale în limita a 7500 lei anual, pentru fiecare angajat. Companiile din mediul privat, care acordă salariaților vouchere de vacanță, înregistrează economii de 40% din bugetul alocat acestora, comparativ cu valoarea acordata prin prime – plata cash. Profitul obținut de acestea, prin acordarea voucherelor de vacanță în locul primelor, reprezintă majorarea bugetului de investiții.

 • Modul de acordare 

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub forma voucherelor  de vacanță este echivalentul a șase salarii de bază minime brute pe țară, pentru un angajat.

Voucherele de vacanță se acordă pe suport  hârtie și pe electronic. Angajatorii stabilesc regulile privind modul de acordare al voucherelor de vacanță, care să cuprindă:

-numărul beneficiarilor din unitate și nivelul sumelor care se acordă acestora;

-categoriile de beneficiari;

-forma suportului pe care sunt emise voucherele – hârtie sau electronic.

 • Evidența în contabilitate a voucherelor de vacanță

În cazul salariaților din instituțiile bugetare, voucherele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale.

Pentru salariații din mediul privat, voucherele de vacanță vor fi cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate de angajatori, într-o poziție distinctă de cheltuieli, denumita „Vouchere de vacanta”.

 • Voucherele de vacanță trebuie achitate de către angajatori înainte de a le distribui angajaților

Voucherele de vacanță pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori propriilor angajați, dacă aceștia nu au achitat unității emitente la data stabilită pentru distribuire, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport de hârtie achizitionate, inclusiv prețul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie. În cazul voucherelor de vacanță pe suport electronic, unitatea emitentă transferă beneficiarilor valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport electronic, cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii.

 • Vouchere de vacanță acordate în cazul cumulului de funcții

În cazul cumulului de funcții, tichetele de vacanță pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază.

 • Condiții obligatorii pentru comenzile de achiziție a voucherelor de vacanță

Comenzile de achiziție de vouchere de vacanță trebuie transmise unităților emitente de către angajatori și vor cuprinde cel puțin următoarele informații:

-numele și prenumele beneficiarilor cărora li se acordă voucherele;

-codul numeric personal al fiecărui beneficiar;

-numărul voucherelor de vacanță pentru fiecare beneficiar (în cazul tichetelor pe suport de  hârtie);

-valoarea nominală a tichetului, în cazul celor emise pe suport hârtie, și valoarea nominală totală a tichetelor de vacanță acordate fiecărui beneficiar, pentru cele pe suporturi electronice.

 • Condiții de valabilitate pentru voucherele de vacanță pe suport de hârtie și suport electronic

Voucherul de vacanță pe suport hârtie va fi valabil numai dacă va avea înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și va cuprinde următoarele mențiuni:

-emitentul și datele sale de identificare;

-valoarea nominală a voucherului de vacanță (care poate fi de 10, 20, 30, 40 sau 50 de lei);

-angajatorul și datele sale de identificare;

-numele, prenumele și codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță

-spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și aplicării ștampilei unității autorizate de ANT;

-interdicția unității autorizate de ANT de a plăti diferența în bani dintre valoarea voucherului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanță;

-perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță;

-interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate;

-elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

Voucherele de vacanță pe suport electronic vor fi valabile doar dacă vor avea înscrise următoarele mențiuni:

-emitentul și datele sale de identificare;

-angajatorul și datele sale de identificare;

-numele, prenumele și codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță;

-perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță;

-interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile autorizate de Autoritatea Națională pentru Turism (ANT);

-elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României;

-elemente de siguranță a suportului electronic (PIN, CIP);

-numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;

cuvintele „VOUCHER DE VACANTA ELECTRONIC” cu litere majuscule pe fața suportului electronic.

 • Contractul de muncă – obligatoriu pentru acordarea tichetelor de vacanță

Voucherele de vacanță reprezintă bonuri de valoare, emise de unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, care sunt acordate doar persoanelor angajate prin încheierea unui contract individual de munca.

 • Salariații din instituțiile bugetare primesc doar vouchere de vacanță, nu și prime de vacanță sau bani

Angajații din sistemul public (instituții publice, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii) pot primi doar vouchere de vacanță, fără posibilitatea de a li se acorda bani sau prime de vacanță.

Angajații din mediul privat pot primi prime sau vouchere de vacanță, cu ocazia plecării în concediu de odihnă, în funcție de sumele prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate.

 • Pentru sumele acordate în vouchere se plătește doar impozitul pe profit

Pentru sumele acordate în vouchere de vacanță potrivit legii, angajatul plătește doar impozitul pe venit de 16%, compania fiind scutită de plata contribuțiilor sociale ale angajatului și ale angajatorului.

 • Valabilitatea voucherelor de vacanță

Voucherul de vacanță are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

În cazul în care salariatul nu utilizeaza voucherele de vacanță pe suport hârtie în termenul de un an stabilit de lege, acesta are obligația să le înapoieze angajatorului. În cazul voucherelor de vacanță pe suport electronic, unitatea emitentă va fi cea care va restitui valorile nominale către angajator.

 • Angajații pot folosi voucherele de vacanță doar pe teritoriul României

Voucherele de vacanță vor putea fi utilizate doar în structuri de primire turistice din România, acreditate de Autoritatea Națională pentru Turism (ANT).

Beneficiarii vor avea dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice.

Lista unităților turistice autorizate va fi afișată pe site-ul ANT și va cuprinde: hoteluri, pensiuni turistice și agroturistice, structuri de primire cu funcțiuni de cazare pe nave fluviale și maritime, cabane turistice, campinguri, sate de vacanță, popasuri turistice, casuțe tip camping, unități de tratament balnear etc. Pachetele turistice achiziționate fie de la recepția unității hoteliere, fie de la agenția de turism, trebuie să includă obligatoriu servicii de cazare. Acestea mai pot include: masă, transport, agrement și tratament balnear.

 • Acoperirea serviciilor turistice suplimentare

Conform prevederilor legale în vigoare orice serviciu turistic prestat de către unitatea afiliată peste valoarea voucherului de vacanță va fi suportat de către angajatul titular al voucherelor de vacanță.

 • Voucherele de vacanță sunt netransmisibile

Angajații care primesc vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să le utilizeze în decursul unui an de zile, atât timp cât sunt valabile. Acceptarea de vouchere de la alte persoane decât titularul reprezintă contravenție.

Alexandra Arsene
Consilier

Răspunde