Târguri de turism

Târguri interne 2019

locație: Centrul Expozițional Romexpo

perioada: 21-24 februarie 2019

organizator: S.C. ROMEXPO S.A.

locație: Centrul Regional de Afaceri – Craft Timișoara

perioada: 1-3 martie 2019

organizator: ANAT

 • chirie spațiu amenajat:
Tip stand Tarif membri ANAT Tarif non-membri ANAT
stand 6-12 m2 42 Euro+ TVA/m2 50 Euro +TVA/m2
stand 15-25 m2 40 Euro + TVA/m2 48 Euro +TVA/m2
stand peste 25 m2 38 Euro + TVA 46 Euro + TVA/m2
 • chirie spațiu neamenajat:

– membri ANAT: 30 Euro + TVA/m2

– non-membri ANAT: 38 Euro + TVA/m2

locație: Brașov Business Center

perioada: 22-24 martie 2019

organizator: Kron-Tour Expo Fairs & Exhibitions (Anca Zota – 0268414488/ 0753014570)

locație: Palas Mall

perioada: 15-17 martie 2019

organizator: ANAT

tarife:

 • membri ANAT – chirie spațiu (mobilier inclus): 32 Euro + TVA/m2
 • non-membri ANAT: 38 Euro + TVA/m2

ExpoVacanta

Perioada: 15-17 martie 2019

Locație: Ploiesti Shopping City

Organizator: Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova

Date de contact:

office@asociatiaturismprahova.ro

tel 0756.604.230

www.expovacanta.ro

locație: Pavilionul Expozitional Constanta

perioada:

organizator: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

tarife membri ANAT:

 • taxa de înscriere : 500 Lei + TVA
 • chirie spațiu amenajat: 160 Lei + TVA/m2

la aceste tarife se poate acorda o reducere suplimentară, în urmatoarele condiții:

 • first booking: reducere de 15% din tariful de înscriere și cel de închiriere/mp
 • early booking: reducere de 10% din tariful de înscriere și cel de închiriere/mp

Târguri interne 2018

locație: Centrul Expozițional Romexpo

perioada: 22-25 februarie 2018

organizator: S.C. ROMEXPO S.A.

locație: Centrul Regional de Afaceri – Craft Timișoara

perioada: 2-4 martie 2018

organizator: ANAT

 • chirie spațiu amenajat:
Tip stand Tarif membri ANAT Tarif non-membri ANAT
stand 6-12 m2 40 Euro+ TVA/m2 46 Euro +TVA/m2
stand 15-25 m2 38 Euro + TVA/m2 44 Euro +TVA/m2
stand peste 25 m2 36 Euro + TVA 42 Euro + TVA/m2
 • chirie spațiu neamenajat:

– membri ANAT: 29 Euro + TVA/m2

– non-membri ANAT: 35 Euro + TVA/m2

locație: Brașov Business Center

perioada: 9- 11 martie 2018

organizator: Kron-Tour Expo Fairs & Exhibitions (Anca Zota – 0268414488/ 0753014570)

locație: Palas Mall

perioada: 16-18 martie 2018

organizator: ANAT

tarife:

 • membri ANAT – chirie spațiu (mobilier inclus): 30 Euro + TVA/m2
 • non-membri ANAT: 35 Euro + TVA/m2

locație: Muzeul de Artă Cluj-Napoca – Piața Unirii Nr. 30

perioada: 16-18 martie 2018

organizator: Adshop Cluj

Taxa de participare este 75 Euro, la care se adaugă închirierea spațiului.

 • chirie spațiu amenajat:

Tip Stand                                 Tarife

stand < 10 m2           55 Euro (TVA neinclus, firma nu este plătitoare de TVA)

stand > 10 m2           45 Euro (TVA neinclus, firma nu este plătitoare de TVA)

Mai multe detalii găsiți aici și aici.

locație: Ploiești Shopping City

perioada: 16- 18 martie 2018

organizator: Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova (Oana Constantinescu – 0756.604.230)

locație: Pavilionul Expozitional Constanta

perioada: 22 – 25 martie 2018

organizator: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

tarife membri ANAT:

 • taxa de înscriere : 500 Lei + TVA
 • chirie spațiu amenajat: 160 Lei + TVA/m2

la aceste tarife se poate acorda o reducere suplimentară, în urmatoarele condiții:

 • first booking: reducere de 15% din tariful de înscriere și cel de închiriere/mp
 • early booking: reducere de 10% din tariful de înscriere și cel de închiriere/mp

Târguri interne 2017

locație: Centrul Expozițional Romexpo

perioada: 16-19 noiembrie 2017

organizator: S.C. ROMEXPO S.A.

Târgul de Vacanțe, cu ANAT ca partener/organizator principal nu a putut avea loc în 2017. Detalii aici.

locație: Brașov Business Center

perioada: 17-19 martie 2017

organizator: Kron-Tour Expo Fairs & Exhibitions (Anca Zota – 0268414488/ 0753014570)

locație: Palas Mall

perioada: 17-19 martie 2017

organizator: ANAT

tarife:

 • membri ANAT – chirie spațiu (mobilier inclus): 30 Euro + TVA/m2
 • non-membri ANAT: 35 Euro + TVA/m2

locație: Centrul Regional de Afaceri – Craft Timișoara

perioada: 3-5 martie 2017

organizator: ANAT

 • chirie spațiu amenajat:
Tip stand Tarif membri ANAT Tarif non-membri ANAT
stand 6-12 m2 40 Euro+ TVA/m2 46 Euro +TVA/m2
stand 15-25 m2 38 Euro + TVA/m2 44 Euro +TVA/m2
stand peste 25 m2 36 Euro + TVA 42 Euro + TVA/m2
 • chirie spațiu neamenajat:

– membri ANAT: 29 Euro + TVA/m2

– non-membri ANAT: 35 Euro + TVA/m2

locație: Centrul Expozițional Romexpo

perioada: 16-19 februarie 2017

organizator: S.C. ROMEXPO S.A.

detalii participare:

 • membrii ANAT sunt invitați să se înscrie pentru participare, profitând de perioadele de reduceri ale tarifelor de închiriere a spațiului; pentru validarea înscrierii, se va transmite formularul de înscriere, de mai jos, completat
 • aveți posibilitatea de a vă alege patru variante de spațiu, în ordinea preferințelor – aceste variante vor fi luate în calcul la alocarea spațiilor expozitionale, aplicând criteriile expuse în anexă ; în momentul alegerii spațiului, vă rog să țineți cont de prebusarea inițială a standurilor din planurile pavilioanelor
 • înscrierea la târg este condiționată de plata la zi a cotizației de membru ANAT

FORMULAR DE INSCRIERE TTR primavara 2017

locație: Maritima Shopping Center

perioada: 10-12 martie 2017

organizator: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

tarife membri ANAT:

 • taxa de înscriere : 400 Lei + TVA
 • chirie spațiu amenajat: 145 Lei + TVA/m2

la aceste tarife se poate acorda o reducere suplimentară, în urmatoarele condiții:

 • first booking: reducere de 15% din tariful de înscriere și cel de închiriere/mp
 • early booking: reducere de 10% din tariful de înscriere și cel de închiriere/mp

aici puteți vizualiza afișul.

Târguri externe

Promovarea României ca destinaţie turistică se face de către Ministerul Turismului și prin participarea cu stand național la târgurile internaţionale de turism. Pentru perioada rămasă din 2018 lista Târgurilor de Turism Internaţionale mai poate suferi unele modificări, vă rugăm să verificați la Documentele Comisiei de Incoming, întrebând consilierul comisiei sau consultând siteul Ministerului Trusimului.

Pentru anul 2019  lista manifestărilor expoziționale este o propunere de lucru. Lista finală va fi aprobată prin Ordin al Ministrului Turismului. Condițiile de înscriere pentru participare cu desk în standul național sunt prezentate în continuare.

Înscrierea se face după publicarea pe site-ul Ministerului Turismului a listei cu manifestările expoziționale interne și internaționale la care va participa în anul respectiv, dar cu cel puțin 60 de zile calendaristice înaintea datei de început a evenimentului. Înscrierea se face pe baza:

 • formularului de înscriere
 • declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului

Documentele se transmit Direcţiei Management Brand prin poştă la adresa Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti, prin e-mail la promovare@mturism.ro sau prin fax la nr. 0372.144.042.

Completarea tuturor rubricilor din formularul de înscriere precum şi depunerea declaraţiei pe propria răspundere şi a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (după caz) în original, sunt obligatorii, Acestea vor fi transmise prin poștă sau depuse la sediul ministerului în termen de cinci zile lucrătoare de la confirmarea înscrierii de către Direcția Management Brand, sub sancţiunea respingerii solicitării de participare.

 • Promovarea în cadrul manifestării expoziţionale a destinaţiilor turistice româneşti sau produselor turistice cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică.
 • Obligativitatea respectării regulamentului de participare la manifestările expoziţionale de turism în standul ANT.
 • Produsele turistice şi programele turistice promovate la respectiva manifestare, de către solicitant, sunt evaluate drept relevante în relaţie cu produsele şi programele prioritar de promovat, conform politicii de promovare turistică a ANT şi cu specificul manifestării expoziţionale în cauză.
 • Sunt înfiinţate conform Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, republicate, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Nu se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în alte situaţii reglementate de lege.
 • La data depunerii cererii de participare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate.
 • Nu sunt considerate firme în dificultate.

Se va face după verificarea îndeplinirii criteriilor de selecție, în ordinea înregistrării înscrierilor și în funcție de suprafața standului alocat României pentru fiecare eveniment în parte.

În situația în care numărul solicitanților care îndeplinesc criteriile de participare este mai mare decât suprafața standului alocat, aceștia vor putea participa la alte manifestări expoziționale ulterioare pentru care aplică, în aceleași condiții prevăzute de prezentul ordin.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ordinul nr.105/15.07.2013 privind aprobarea criteriilor de selecție a participanților la manifestările expoziționale, în țară sau în străinătate, precum și regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fișa manifestării și chestionarul adresat expozanților.

Târguri de turism internaționale la care Ministerul Turismului participă în 2018 (listă aprobată prin OMT nr.1111/06.11.2017)