Legislație europeană și națională în turism

1.LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

Directiva 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru calatorii, vacante si circuite

Directiva nr. 2302/2015 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate

Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne

Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată

Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic)

Regulamentul 2004/261/CE de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91

Regulamentul 2011/181/CE privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul.

Regulamentul 1371/2007/1371/CE privind drepturile şi obligațiile călătorilor din transportul feroviar

DIRECTIVA 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

 

2.LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ

CADRUL GENERAL

OG 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

OG 107/1999 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, modificată prin Legea nr. 277/2017

Ordinul 235/2001 privind asigurarea turiștilor în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism modificat prin Ordinul 562/2014

Ordinul 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice – abrogat prin Ordinul nr. 1387/2015

Ordinul nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice

3.LICENŢIEREA AGENŢIILOR DE TURISM

HG 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism

Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licentelor si brevetelor de turism

TRANSPORT

HG 1912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91

HG 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

HG 425/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

ALTE ACTE NORMATIVE DIN DOMENIUL TURISMULUI

PROMOVARE EXTERNĂ

Ordinul nr. 1111/6.11.2017 privind aprobarea listei manifestărilor expoziționale internaționale de turism la care Ministerul Turismului participă în 2018.

Ordinul nr. 1502/13.12.2016 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2017