Legislație europeană și națională în turism

Directiva nr. 2302/2015 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate

Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne

Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată

Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic)

Regulamentul 2004/261/CE de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91

Regulamentul 2011/181/CE privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul.

Regulamentul 1371/2007/1371/CE privind drepturile şi obligațiile călătorilor din transportul feroviar

DIRECTIVA 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

CADRUL GENERAL

Ordinul Ministerului Turismului 874/ 10.10.2019 pentru modificarea OMT 1183/2018

OG 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Ordinul nr. 1183/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a „Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare”

Ordinul nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Ordinul ministrului turismului nr. 156 din 15 ianuarie 2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor

OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 427, în data de 11 iunie 2014

HG 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism

Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licentelor si brevetelor de turism – modificat prin Ordinul nr. 1179/2018

Ordinul nr. 1179/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

HG 1912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91

HG 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

HG 425/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004