Comunicate

FAQ PTD and Travel scenarios re Covid-19

Pe măsură ce țările încep să relaxeze restricțiile de viață publică introduse ca răspuns la pandemie, se va pune întrebarea cu privire la drepturile consumatorilor de călătorii și obligațiile furnizorilor de servicii de călătorie.

În ceea ce privește serviciile de călătorie care nu au un pachet, la aceste întrebări li se va răspunde prin aplicarea principiilor contractuale normale și legislația aplicabilă în domeniul protecției consumatorilor. În ceea ce privește serviciile de pachete de călătorie, la aceste întrebări li se va răspunde prin aplicarea Directivei 2015/2302 privind aranjamentele de călătorie și pachetele conexe.

Scenariile detaliate în acest document ofera raspuns din perspectiva contractelor de călătorie cu pachete existente înainte de criza Covid 19. Pentru contracte noi, se pot aplica  problemele, în special în ceea ce privește serviciile limitate în comparație cu cele convenite în contract, pot fi soluționate prin furnizarea de informații adecvate clientului despre ce să se aștepte de la pachetul de călătorie înainte de încheierea contractului. Sfătuind clientul să ia o asigurare de călătorie care să acopere situatia de pandemie situația poate fi utilă.

Renunțare la răspundere: Aceste întrebări frecvente sunt destinate să ofere un caracter general agenților de turism și operatorilor de turism și nu pot fi tratate ca sfaturi definitive în anumite circumstanțe. Autoritățile de supraveghere din fiecare Stat membru pot fi abordate pentru a oferi îndrumări mai detaliate cu privire la cerințele specifice din fiecare competență. În caz de îndoială, este recomandabil să vă adresați autorității dvs. de supraveghere pentru a solicita îndrumări suplimentare.

Pachet de călătorie

Cele mai probabile scenarii de servicii de călătorie vor fi tratate prin trimitere la articolele 11 (Modificare) din celelalte condiții ale contractului de călătorie pachet, 12 (Rezilierea contractului de călătorie pachet) și art. 13 (Responsabilitatea pentru performanța pachetului). În plus, dreptul consumatorului de a transfera pachetul pentru o altă persoană în conformitate cu articolul 9 și asistența în temeiul articolului 16 pot fi relevante.

Articolul 11 tratează modificările condițiilor contractului de călătorie și, în esență, prevede în primul rând ca un organizator nu poate face decât modificări ale condițiilor unui contract, cu excepția cazului în care contractul permite organizatorului să efectueze astfel de modificări, modificările sunt nesemnificative, iar organizatorul informează consumatorul cu privire la modificări.

În plus, articolul 11 prevede că, în cazul în care un organizator este limitat de circumstanțe dincolo de controlul acestuia, pentru a modifica semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie conținute în contractul de călătorie, organizatorul trebuie să informeze consumatorul cu privire la modificările propuse și cu privire la dreptul acestuia de a accepta modificările sau de a rezilia contractul și de a primi o rambursare a sumelor plătite pentru pachet.

Articolul 12 tratează situațiile în care consumatorul dorește să anuleze contractul de călătorie a pachetului. Consumatorul poate oricând să anuleze contractul de călătorie a pachetului cu plata unei penalitati corespunzătoare anularii.

Articolul 13 tratează compensațiile și reducerea prețurilor în cazul în care pachetul sau serviciile incluse în pachetul nu sunt efectuate conform contractului. Atunci când apar circumstanțe inevitabile și extraordinare la locul de destinație al serviciilor de călătorie a pachetului sau în imediata apropiere a acestuia, care afectează în mod semnificativ performanța pachetului sau transportul de pasageri până la destinație, consumatorul poate rezilia contractul și poate primi o rambursare a sumelor plătite pentru pachet. Articolul 13 prevede, de asemenea, că organizatorul răspunde in fata consumatorului pentru furnizarea pachetului de servicii turistice inclus în contractul de calatorie și stabilește procesul de gestionare a situațiilor în care serviciile nu sunt livrate în conformitate cu contractul.

Articolul 9 prevede că un consumator poate transfera un contract către o altă persoană înainte plecare.

Articolul 16 prevede că organizatorul ar trebui să acorde asistență corespunzătoare fără întârziere nejustificată călătorului aflat în dificultate, în special prin: furnizarea de informații adecvate cu privire la serviciile de sănătate, autorități locale și asistență consulară; și asistarea călătorului în realizarea comunicarii la distanță și ajutând călătorul să găsească aranjamente alternative de călătorie.

Pachet scenarii de călătorie 

Serviciile de călătorie care urmează să fie livrate în cadrul contractului pot să fie livrate în conformitate cu contractul de servicii de calatorie sau poate fi livrat cu mici modificări în cazul în care contractul permite organizatorului să faca astfel de schimbări.

1. Autoritatea națională relevantă nu recomanda calatoria catre o destinatie;
▪ Consumatorul poate anula pachetul cu plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

2. Autoritatea națională relevantă nu recomanda calatoria catre o destinatie

▪ Consumatorul poate anula pachetul și poate primi o rambursare completă a sumelor plătite în temeiul articolului 12 (2).

▪ Consumatorul nu are dreptul la o compensație suplimentară în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) litera (c).

3. Autoritatea națională relevantă nu recomanda calatoria catre o destinatie. Cu toate acestea, țara de origine a consumatorului necesită 14 zile de carantină / autoizolare la întoarcere.

▪ Consumatorul poate anula pachetul la plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

▪ Articolul 12 alineatul (2) nu se aplică acestei situații ca fiind inevitabil și extraordinar circumstanțele nu apar la destinație sau, dacă există, nu afectează în mod semnificativ performanța pachetului, întrucât FCO nu recomandă călătoriile în acea destinatie.

4. Autoritatea națională relevantă nu recomanda calatoria catre o destinatie, si sfătuiește călătorii peste o anumită vârstă sau cu condiții medicale specifice să nu călătorească.
▪ Consumatorul poate anula pachetul la plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

▪ Articolul 12 alineatul (2) nu se aplică acestei situații ca fiind inevitabil și extraordinar circumstanțele nu apar la destinație sau, dacă există, nu afectează în mod semnificativ performanța pachetului.

Serviciile de călătorie care urmează să fie livrate în cadrul contractului nu poate fi livrat în conformitate cu contractul fără o modificare semnificativă a acestor servicii.

 1. Autoritatea națională relevantă interzice calatoriile catre o destinatie.

▪ Consumatorul poate anula pachetul și poate primi o rambursare completă a sumelor plătite în temeiul articolului 12 (2).

 1. Autoritatea națională relevantă nu recomanda calatoria catre o destinatie.
 • Consumatorul și organizatorul pot conveni modificări ale pachetului care pot continua, dar consumatorul are dreptul să anuleze rezervarea și să primească o rambursare completă în conformitate cu articolul 11.
 • În mod alternativ, consumatorul poate transfera contractul de călătorie a pachetului către o altă persoană Articolul 9.

Serviciile de călătorie care urmează să fie livrate în cadrul contractului de călătorie pot să fie livrate în conformitate cu contractul, dar restricțiile locale înseamnă că unele facilități de la destinație nu sunt disponibile sau au o disponibilitate limitată, datorita COVID. Autoritatea națională nu recomanda calatoria catre o destinatie.
▪ Consumatorul poate anula pachetul cu plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Dacă restricțiile locale înseamnă că viața publică este supusă unor limitări semnificative, astfel încât contractul de călătorie nu poate fi executat de facto, consumatorul poate anula pachetul și să primească o rambursare completă a sumelor plătite în temeiul articolului 12 alineatul (2).

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie conform contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

Operatorul turistic poate efectua serviciile de călătorie în conformitate cu contractul de călătorie și țara de destinație solicită un certificat de sănătate COVID19 de la toți călătorii veniți.

▪ Operatorul turistic poate efectua contractul de călătorie. Indiferent dacă obțineți sau nu declarația de sanatate se află în sfera personală de risc a călătorului. Clientul nu are dreptul să anuleze pachetul de vacanță gratuit în conformitate cu legislația.

▪ Consumatorul poate anula pachetul cu plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

▪ Se recomandă informarea călătorului cu privire la testele și procedurile de sănătate care trebuie îndeplinite pe parcursul călătoriei (art. 5.1 PTD)

Autoritățile locale efectuează teste COVID19 pe călătorii care sosesc.
▪ Operatorul turistic poate efectua serviciile de călătorie în conformitate cu contractul de călătorie.

 ▪ Operatorul turistic poate efectua contractual de călătorie. Indiferent dacă se efectueaza sau nu teste COVID19 locale riscul este personal al călătorului. Cu toate acestea, operatorul turistic este obligat să furnizeze asistenţă. Orice costuri pentru (de exemplu) carantină sau transport alternativ sunt în detrimentul călătorului.

▪ Se recomandă informarea călătorului cu privire la testele și procedurile de sănătate ce se pot efectua pe parcursul călătoriei (art. 5.1)

▪ Clientul trebuie să verifice polița de asigurare, deoarece poate acoperi o astfel de situație și le dă dreptul la o rambursare completă / parțială.

Compania de croaziere efectuează teste COVID19 pe călătorii care se imbarca.

▪ Operatorul turistic poate efectua serviciile de călătorie în conformitate cu contractul de călătorie

▪ Operatorul turistic poate efectua contractul de călătorie. Trecerea unui test COVID19 la îmbarcare reprezinta riscul personal al călătorului. Cu toate acestea, operatorul  turistic este obligat să furnizeze asistență. Orice costuri de (ca exemplu) carantină sau transport alternativ sunt pe cheltuiala călătorului.

▪ Se recomandă informarea călătorului cu privire la testele și procedurile de sănătate ce se pot efectua pe parcursul călătoriei (art. 5.1 PTD)

▪ Clientul trebuie să verifice polița de asigurare, deoarece poate acoperi o astfel de situație și ii dă dreptul o rambursare completă / parțială.

Efectuarea testelor COVID19 asupra călătorilor la îmbarcare (aeroport).

▪ Operatorul turistic poate efectua serviciile de călătorie în conformitate cu contractul de călătorie

▪ Operatorul turistic poate efectua contractul de călătorie. Trecerea unui test COVID19 la îmbarcare reprezinta riscul personal al călătorului. Cu toate acestea, operatorul turistic este obligat să furnizeze asistență. Orice costuri de (ca exemplu) carantină sau transport alternativ revin călătorului.

▪ Se recomandă informarea călătorului cu privire la testele și procedurile de sănătate ce se pot efectua pe parcursul călătoriei (art. 5.1 PTD)

▪ Clientul trebuie să verifice polița de asigurare, deoarece poate acoperi o astfel de situație și ii dă dreptul o rambursare completă / parțială.

Facilitățile unui hotel sau stațiune sunt disponibile într-o măsură limitată sau limitată in timp.
▪ În principiu, operatorul turistic poate derula contractul de călătorie. Faptul că unele facilități sunt mai puțin disponibile nu duce automat la dreptul consumatorului de a anula gratuit. Ceea ce este important aici este măsura în care operatorul turistic este capabil să se conformeze cu cerința de conformitate din legislație. Acest lucru trebuie evaluat de la caz la caz și depinde, printre altele: de gradul de disponibilitate a facilităților; de măsura în care facilitățile ar trebui sa fie considerate părți esențiale ale pachetului de vacanță.

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

▪ Dacă facilitățile hotelului sunt supuse unor limitări semnificative, astfel încât pachetul de călătorie nu poate fi de fapt executat conform celor convenite în contractul de, consumatorul poate anula pachetul și primi o rambursare completă a sumelor plătite în conformitate cu articolul 12 alineatul (2).

Autoritățile locale impun restricții de sănătate, cum ar fi (de exemplu) obligația de a purta măști de față în locuri publice sau distanțare socială.
▪ Operatorul turistic poate executa contractul de călătorie.

▪ Cerințele locale suplimentare nu permit clientului să anuleze pachetul gratuit de vacanță

conform legislației.

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

Aplicația StopCovid: Un călător primește un mesaj în care a fost contact cu cineva infectat cu COVID 19

Înainte de plecare:

▪ Consumatorul poate anula pachetul cu plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

▪ Articolul 12 alineatul (2) nu se aplică acestei situații ca fiind circumstanțe inevitabile și extraordinare la destinație.

▪ Clientul trebuie să verifice polița de asigurare, deoarece poate acoperi o astfel de situație și  ii dreptul o rambursare completă / parțială.

La destinație:

▪ Conform articolului 16 din PTD, organizatorul ar trebui să acorde asistență corespunzătoare, nefiind justificata întârzierea către călătorul aflat în dificultate, în special prin: furnizarea de informații adecvate despre servicii de sănătate, autorități locale și asistență consulară; și ajutând călătorul să comunice la distanta si să găsească aranjamente alternative de călătorie

▪ Clientul trebuie să verifice polița de asigurare, deoarece poate acoperi o astfel de situație și ii dă dreptul o rambursare completă / parțială.

Au fost adoptate noi măsuri economice în perioada 22 martie – 31 martie 2020.

1.       Valoarea maximă a tichetelor de masă se stabilește la 20 lei. Prevederea intră în vigoare începând cu 1 aprilie. Tichetele de masă nu pot fi oferite angajajaților în concediu medical, concediu fără salariu, șomaj tehnic.
2.       Se acordă bonificații pentru plata integrală a impozitului pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, impozitul specific datorat pentru trimestrul I 2020. Bonificația este de 10% pentru firmele mici și mijlocii și de 5% pentru cele mari. Bonificația se aplică direct, prin scăderea sumei de plată (Art.1 OUG 33/2020).
3.       Se introduce un nou criteriu pentru obținerea Certificatului pentru Situații de Urgență: se constată, în baza declarației pe propria răspundere diminuarea veniturilor sau încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise pe perioada stării de urgență. (Art.3 OUG 33/2020).
4.       Se prelungește valabilitatea voucherelor de vacanță emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019 până la data de 31 mai 2021. Voucerele de vacanță pentru anul 2020 se emit doar pe suport electronic (OUG. 35/2020).

Guvernul a stabilit că în timpul stării de urgență generata de pandemia de coronavirus COVID-19, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activității, potrivit art 52.1 lit. c din Legea 53/2003, indemnizația de care beneficiază salariații să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Durata suspendării contractului individual de muncă pentru motive economice, tehnologice, structurate sau similare este stabilită de angajator în funcție de perioada cât persista dificultățile economice sau modificările tehnologice în societate.

Indemnizația pentru șomaj tehnic se va rambursa de la bugetul asigurărilor de șomaj, în condițiile prevăzute de lege, numai pe perioada stării de urgență.

Nivelul indemnizației pe care salariații o vor primi pe perioada șomajului tehnic va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația pentru șomaj tehnic poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază lunar, în conformitate cu prevederile Codului muncii.

Salariul mediu brut pentru anul 2020 – 5429 lei
75% din salariul mediu brut – 4072

Valoarea maximă lunară a indemnizației acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe perioada șomajului tehnic este de – 4072 lei brut.

Plata indemnizației de șomaj tehnic se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor reprezentând indemnizații privind șomajul tehnic suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Indemnizația de 75 % prevăzută anterior este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, însă nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă. La calculul impozitului pe venit nu se utilizează deducerea personală. Termenul de plată și declarare a impozitului și a contribuțiilor sociale este dată de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Pot solicita rambursarea sumelor angajatorii care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun prin poșta electronică la AJOFM în raza cărora își au sediul social:

1. Cerere semnată și datata de reprezentantul legal
2. Declarație pe propria răspundere
3. Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele menționate. Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizațiilor din luna anterioară. Plata indemnizației se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale, în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

*** Modelul documentelor urmează sa fie aprobat prin Ordin al ministrului muncii.

CONCLUZII

Nu mai exista constrângeri în ceea ce privește numărul de salariați care pot intra în șomaj tehnic decontat de stat (s-a eliminat plafonul numeric de maximum 75% dintre angajați care pot beneficia de ajutor de șomaj tehnic suportat de stat).

Nu mai exista obligativitatea de a avea un certificat CSU, este suficienta o declarație pe proprie răspundere.

Nu se mai condiționează acordarea acestui ajutor de lipsa capacității financiare.

Nu se mai face legătura cu scăderea încasărilor ori a veniturilor fata de lunile ianuarie – februarie ori fata de aceeași perioada a anului trecut.

S-a redus termenul de analiza și plata de la buget: maximum 15 zile de la depunerea cererii.

Practic toate condițiile impuse prin OUG 30 au fost reduse la una singura: reducerea ori întreruperea temporara a activității, care se menționează în declarația pe proprie răspundere.

Agențiile de turism pot aplica, în măsura în care se pot dispensa temporar de o parte din angajați. Atragem atenția asupra faptului ca un salariat trimis în șomaj tehnic nu va putea lucra, nici măcar de la distanta.

Agențiile care au trimis oameni în șomaj tehnic în cursul lunii martie pot aplica începând de maine pentru obținerea banilor de la stat, iar cei care doresc sa o facă începând cu 1 aprilie, trebuie sa facă mențiunile privind suspendarea contractelor de munca în Revisal pana la finalul zilei de azi.

Bucuresti,

22 martie 2020

Domnului Prim Ministru – Ludovic Orban

Stimate Domnule Prim Ministru Ludovic Orban,

Industria turismului (si aici ne referim specific la agentiile de turism) se afla, de mai bine de 4 saptamani, in cea mai cumplita criza din istoria turismului. Azi, veniturile noastre sunt zero dar, spre deosebire de alte domenii economice, volumul de munca al agentiilor s-a triplat fata de perioada anterioara. Diferenta intre noi si ceilalti, este ca noi nu doar ca nu avem venituri, ci ne si stornam veniturile din lunile anterioare! Si nu doar pe ale noastre, ci pe langa venitul nostru (comisionul) mai suntem pusi sa restituim clientilor si banii pe care i-am platit deja catre hotelieri, companii aeriene, etc. si pe care sunt sanse infime sa ii mai putem recupera intrucat si prestatorii, la randul lor, au folosit sumele respective pentru investitii si cheltuieli operationale. Aceasta situatie, indusa de aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, va duce in foarte scurt timp la intrarea in insolventa a cvasi-tuturor agentiilor de turism licetiate si implicit la tensiuni sociale cauzate, pe de o parte de intrarea in somaj a peste 10.000 de oameni, iar pe de alta parte de pierderea banilor avansati de o buna parte din clientii acestora.

Dupa cum stiti, mai sunt inca multi turisti romani ramasi in strainatate, au fost mult mai multi si o buna parte din acestia sunt clienti ai agentiilor de turism. Fiecare in parte in alta situatie persoanala, in alta tara si cu masuri care au aparut fara preaviz. In majoritatea cazurilor repatrierile s-au facut cu efortul si pe cheltuiala agentiilor de turism.

In acelasi timp restrictiile de circulatie impuse, dar si temerile, au impins sute de mii de romani care aveau rezervari facute pentru tot anul 2020 catre agentiile de turism, pentru a solicita anularea serviciilor/pachetelor de servicii rezervate si a primi banii inapoi – bani care, asa cum spuneam mai sus, au plecat in cea mai mare parte catre prestatori sau parteneri din toata lumea.

Prin urmare, situatia agentiilor de turism este unica, fara a putea fi comparata cu nimic altceva si  dramatica.

Cu totii am asteptat un colac de salvare din partea Guvernului pe care il conduceti. Chiar si daca a fost extrem de tarziu pentru noi, ne-am bucurat sa avem un act normativ. Stim ca exista preocupare la Guvern, stim ca exista constrangeri si ca toata economia, nu numai noi, are nevoie de sprijin. Avem intelegere pentru presiunea la care este supus Guvernul si pentru restrictiile existente.

Cu toate astea, dupa ce am citit textele de lege am fost profund dezamagiti. O buna parte din aceste masuri, utile de altfel, sunt pentru agentiile de turism partial neimplementabile si chiar si daca ar fi implementate nu ar ajuta la supravietuire.

Exemplificam:

 1. Sustinerea de catre Stat a ajutorului de somaj tehnic: este o masura foarte buna pentru majoritatea domeniilor dar sistemul de accesare stabilit este excesiv de birocratic. Acele asanumite certificate de urgenta (pentru emiterea carora se solicita o lista intreaga de documente) nu-si au rostul in contextul declararii starii de urgenta la nivel national iar Oficiile Judetene de Ocuparea Fortei de Munca au toate informatiile necesare despre fiecare angajator. Pentru agentiile de turism insa acest ajutor nu poate fi accesat – cel putin in perioada imediat urmatoare; acum agentiile au nevoie de personalul propriu mai mult ca oricand pentru a gestiona situatiile expuse mai sus. Prin urmare, nu avem cum sa trimitem oamenii in somaj tehnic deoarece ei sunt obligati sa munceasca. Si, din pacate, muncesc doar pentru a pierde si ce au castigat in lunile anterioare (pentru ca stornarile anuleaza si comisioanele agentiilor). Si asta doar pentru a-i ajuta pe clientii agentiei.
 1. Amanarea platii obligatiilor fiscale nu ne ajuta decat pentru prelungirea agoniei. Agentiile de turism NU AU NICIUN VENIT de peste 3 saptamani si zilnic pierd si veniturile anterioare. Criza va fi una profunda si chiar dupa incheierea ei, va dura peste un an pana la revenirea la normalitate. Prin urmare, in cazul agentiilor de turism, singura masura care ar functiona este exonerarea de la plata a taxelor si impozitelor pe o perioada de cel putin trei luni.
 1. Masura cea mai buna, de care am putea profita, nu a aparut si va rugam sa o aveti in vedere in regim de urgenta: timp redus de munca, combinat cu somaj tehnic platit de stat, pentru o perioada de cel putin 1 an de acum inainte.
 1. Solicitam, de asemenea, facilitate pentru obtinerea liniilor de credit pentru capital de lucru, cel putin prin bancile cu capital de stat (CEC Bank, Exim Bank).

Dincolo de aceste masuri, exista si probleme specifice, precum cele care decurg din aplicarea O.G. nr. 2/2018 si care ne fac raspunzatori in fata clientilor in orice fel de circumstante si ne obliga la returnarea banilor platiti in avans. Comisia Europeana analizeaza abrogarea (sau cel putin suspendarea temporara) a  unor prevederi din Directiva Europena pe Pachete Turistice, iar noi va solicitam sa emiteti o O.U.G. prin care se suspenda aplicarea respectivelor prevederi din O.G. nr. 2/2018 in anul 2020 iar obligatia de rambursare este inlocuita de emiterea unui certificat/voucher, pe care clientii il pot folosi 24 de luni pentru achizitionarea de servicii turistice, dupa ce situatia va reveni la normal. Astfel de masuri s-au luat deja in cele mai multe state europene si majoritatea companiilor aviatice – care nici ele nu ar putea face fata unui val de rambursari in numerar – folosesc deja acest sistem.

Consideram ca solicitarile expuse mai sus pot fi transpuse imediat in legislatie, nu presupun un efort bugetar semnificativ si ar constitui un prim pachet de masuri menite sa salveze o ramura esentiala a unei activitati economice cu potential substantial in relansarea economica. Am dori sa intelegeti ca situatia agentiilor de turism este dramatica, vorbim despre cca 2 000 de societati comerciale si peste 12 000 de angajati. Acesti angajati sunt sub asediu de peste 3 saptamani si vor continua sa fie inca multe luni de acum inainte. Este necesar ca statul roman sa fie solidar cu ei IMEDIAT, altfel orice efort va fi INUTIL.

Nicolae Demetriade,

Presedinte ANAT

În contextul pandemiei provocate de noul coronavirus, care a afectat pe multiple planuri viața obișnuită a cetățenilor, începând cu sfera mobilității, care include și activitățile turistice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este în măsură să facă o serie de recomandări tuturor consumatorilor interesați:
– pentru a preîntâmpina creșterea peste măsură a nivelului de aglomerare al agențiilor de turism – preocupate în aceste zile să acorde consultanță celor interesați de modul în care actuala criză sanitară globală le-ar putea modifica planurile de vacanță pentru acest an -, este indicat să urmăriți cu atenție evoluția situației legate de răspândirea și controlul pandemiei de coronavirus, la nivelul fiecărei țări, din surse de informații credibile, pe cât posibil oficiale;
– situația trebuie tratată cu calm și înțelegere, agențiile de turism fiind nevoite în această perioadă să se concentreze, cu prioritate, asupra plecărilor programate pentru perioada imediat următoare.Dacă aveați în plan deplasări cu data de început în următoarele 14 zile, pe care acum doriți să le contramandați, vă recomandăm să faceți, în scris, o cerere de restituire a banilor achitați deja către operatorul economic. Agenția vă poate propune următoarele două variante de rezolvare a situației:
 • fie va începe toate demersurile necesare recuperării banilor de la furnizorii de servicii turistice, astfel încât demersul dvs să se finalizeze cu succes, în timp util;
 • fie, în urma cererii dumneavoastră, veți primi un document care atestă creanța Dvs. comercială și care vă dă posibilitatea ca, la o dată ulterioară, după încheierea perioadei de pandemie și a efectelor acesteia, să călătoriți în aceleași condiții precum cele contractate inițial către destinațiile alese de Dvs.

Vă recomandăm, însă, să țineți cont de numărul mare de situații în care serviciile turistice nu pot fi pe moment satisfăcute, din cauza situației de criză apărute în ultimele săptămâni, și să tratați cu răbdare și înțelegere demersurile întreprinse pentru soluționarea cu succes a solicitărilor Dvs., chiar dacă, din cauza situației de criză, s-ar putea să dureze puțin mai mult decât în mod normal.Vă reamintim că destinațiile încadrate în categoria zonă roșie, afectate de COVID-19, sunt în acest moment următoarele:

 • Italia – întreaga țară;
 • China – provincia Hubei, inclusiv orașul Wuhan;
 • Coreea de Sud – orașul Daegu, județul Cheogdo;
 • Franta – regiunile: Hauts de France, Île de France, Grand Est, Bourgogne France Comte, Auvergne Rhones Alpes;
 • Germania – regiunile: Baden Wurttemberg, Bayern, Nordrhein Westfalen;
 • Spania – regiunea Madrid.
Important!
În contextul situațiilor generate de răspândirea virusului COVID-19, pentru orice destinație din zona roșie afectată și ținând cont de componenta serviciului achiziționat, operatorul economic vă va putea restitui contravaloarea serviciului de călătorie rezervat, de îndată ce va primi banii de la furnizorii locali implicați în tranzacție. În cazul în care doriți să obțineți prin intervenție proprie rambursarea, operatorul economic vă va pune la dispoziție datele de contact ale furnizorilor serviciilor contractate.Vă reamintim că destinatiile încadrate în categoria zonă galbenă, afectate de COVID-19, sunt în acest moment următoarele:
 • China – alte provincii și orașe din China continentală, în afară de cele din zona roșie,
 • Coreea de Sud – alte județe și localități, în afară de cele din zona roșie,
 • Germania – districtul Heinsberg din Renania de Nord Westfalia),
 • Iran – întreaga țară,
 • Franta – alte provincii, în afară de cele din zona roșie,
 • Spania – alte provincii, în afară de cele din zona roșie.
Important!
În contextul situațiilor generate de răspândirea virusului COVID-19, pentru orice destinație din zona galbenă, călătorul va putea anula serviciul de călătorie conform condițiilor contractuale agreate la momentul rezervării acestuia, cu aplicarea penalizărilor din contract.
Pentru orice altă destinație, călătorul poate anula serviciul de călătorie rezervat, cu respectarea condițiilor contractuale agreate.Biroul de presă
18.03.2020

Ca urmare a reacțiilor venite după comunicatul apărut în spațiul public, pe tema condițiilor în care călătorii se pot retrage din contractele încheiate cu agențiile de turism, înainte de începerea pachetelor de servicii de călătorie, am organizat în data de 27.02.2020, la sediul ANAT, o întâlnire la care au participat mai multi reprezentanți ai agențiilor de turism, din care a reieșit necesitatea unor clarificări suplimentare asupra informațiilor transmise prin comunicatul de presa inițial din 26 februarie 2020.

Astfel, în cazul pachetelor de servicii de călătorie către destinații în care nu exista restricții de trafic și unde companiile aeriene operează zboruri în regim normal, aeroporturile și hotelurile sunt deschise și nu exista alte elemente care sa afecteze în mod semnificativ desfășurarea pachetului de servicii de călătorie, călătorii au dreptul legal de a se retrage din contractele încheiate cu agențiile de turism, cu plata unor penalități de încetare calculate conform clauzelor contractuale, în funcție de momentul anularii și cu respectarea prevederilor în Art. 13, alin. 1 și 2 din O.G. nr 2/2018.

In mod excepțional, în cazul pachetelor de servicii de călătorie către destinații (localități) în care companiile aeriene nu mai zboară, aeroporturile, hotelurile sau obiectivele turistice sunt închise, călătorii au dreptul legal de a se adresa agențiilor de turism în vederea recuperării sumelor plătite, însă fără a beneficia de despăgubiri suplimentare, asa cum reiese din Art 13, alin 3 și 4 din O.G. nr 2/2018.

Dorim ca prin acest mesaj, sa reiteram indemnul la calm , la o analiza rațională și obiectiva a informațiilor oficiale, înainte de luarea unei decizii cu privire la oportunitatea de a călători sau nu într-o anumita destinație.

Organizația Mondiala a Sănătății (OMS) lucrează îndeaproape cu experți internaționali pentru a extinde aria cunoștințelor științifice cu privire la Coronavirus și recomanda călătorilor practicarea măsurilor de precauție uzuale, precum și aplicarea de către autoritățile naționale a măsurilor de limitare a riscului de răspândire a virusului, însă pe baza informațiilor existente pana la acest moment, NU recomanda aplicarea restricțiilor inutile ale traficului international.

Atât OMS cât și Organizația Mondiala a Turismului (OMT) și-au luat angajamentul de a colabora îndeaproape în vederea coordonării răspunsului sectorului de turism la epidemia de Coronavirus, punând accent pe călători și bunăstarea lor. Acest răspuns trebuie sa fie proporțional cu amenințarea pentru sănătatea publică și bazat pe evaluarea atenta a riscurilor locale, care implică fiecare parte a lanțului valoric turistic – organisme publice, companii private și călători.

Călătorii pot apela cu încredere la agențiile de turism, unde vor primi informații actualizate, sprijin și consultanta pentru găsirea celei mai bune și mai sigure soluții pentru sejururile deja achiziționate sau pentru cele viitoare.

Președinte ANAT

N. Demetriade

În data de 25 februarie 2020, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, domnul Eduardt Cozminschi a avut o întâlnire cu domnul Emil-Razvan Pîrjol, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și cu domnul Nicolae Demetriade, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
În cadrul întâlnirii au fost dezbătute măsurile care vor fi luate în contextul  extinderii epidemiei de coronavirus. Cu prioritate s-a discutat despre circumstanțele epidemiologice naționale, europene sau internaționale și  despre modalitățile de  soluționarea a unor eventuale sesizări și reclamații din partea consumatorilor.
Se recomandă tuturor turiștilor să trateze cu calm această situație, să respecte măsurile de prevenire recomandate de autoritățile sanitare și să-și continue planurile de călătorie în zonele în care companiile aeriene operează normal.
În toate cazurile în care există contracte care reglementează raporturile dintre agenții de turism și călători, acestea trebuie respectate și numai în cazul celor care urmau să se deplaseze în zonele grav afectate din China, respectiv provincia Wuhan, dar și în alte orașe precum Beijing, Shanghai și Shenzhen, cât și în Nordul Italiei, să se poarte discuții cu operatorii economici din turism pentru a găsi cele mai bune și mai sigure soluții pentru consumatori. Din punct de vedere legal, persoanele care și-au cumpărat vacanțe și doresc să le anuleze, în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, au posibilitatea să își recupereze integral sumele plătite către operatorii de turism, însă nu pot beneficia de despăgubiri suplimentare. Conform art. 13, alin. (3) din Ordonanța nr. 2/2018 privind comercializarea pachetelor de servicii de călătorie, „Prin excepție de la alin. (1), călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare, în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație”. Prin circumstanțe inevitabile și extraordinare înțelegem, conform art. 3, alin. (3) din Ordonanța nr. 2/2018 “o situație care nu poate fi controlată de partea care invocă o astfel de situație și ale cărei consecințe nu ar fi putut fi prevăzute și evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile”.

De asemenea, cetățenii români aflați în zonele afectate din Italia pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523369, +390683523371, +390683523374, +390683523352; +390683523344, Consulatului General al României la Milano: +39 0240098207, +39 0240074018 și Consulatului General al României la Trieste: +39 040 411 652, +39 040 452 8136, +39 040 416 350, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. Românii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție și numărul de telefon de permanență al Ambasadei României la Roma: +393451473935, respectiv al oficiilor consulare la Milano: +39 366108 1444 și Trieste: +39 340 8821688.

Biroul de presă
26.02.2020