Condiții de călătorie

Pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate

Dacă rezervați un pachet de servicii turistice și/sau servicii de călătorie asociate, beneficiați de un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în baza normelor UE. Când achiziționați un astfel de pachet, aveți drepturi bine definite înainte și pe durata rezervării și ulterior până la finalul vacanței – de exemplu, dreptul la informații precontractuale, dreptul referitor la răspunderea organizatorului pentru buna funcționare a serviciilor de călătorie incluse în pachet și dreptul la protecție în cazul în care organizatorul dă faliment. Aceste drepturi se aplică în cazul pachetelor achiziționate on-line sau față în față de la un operator de turism, un agent de voiaj sau orice alt comerciant care acționează ca organizator al pachetului. Drepturi mai limitate se aplică în ceea ce privește așa-numitele „servicii de călătorie asociate”.

Aceste norme nu acoperă serviciile de călătorie de sine-stătătoare (de exemplu, biletul de avion sau cazarea rezervată separat), anumite tipuri de călătorii în interes de serviciu, pachetele vândute pe baza unui acord-cadru, cu titlu ocazional și fără scop lucrativ, unui grup limitat de persoane și pachetele cu o durată mai mică de 24 de ore, cu excepția cazului în care includ cazare.

Pachetele de servicii de călătorie – mai multe tipuri de pachete, aceleași drepturi

Când cumpărați un pachet de servicii turistice, cumpărați o combinație de două sau mai multe tipuri de servicii de călătorie pentru aceeași deplasare sau vacanță. Aceste servicii pot include transportul, cazarea, închirierea de mașini sau, în anumite condiții, alte servicii turistice. Pachetul de servicii poate fi prestabilit, fiind format dintr-o serie de servicii combinate de un operator de turism sau de un agent de voiaj, sau poate fi personalizat, adică format din servicii pe care le-ați ales chiar dumneavoastră înainte de încheierea contractului. În ambele cazuri se aplică normele UE, atâta timp cât pachetul de servicii de călătorie a fost achiziționat într-un anumit mod.

Ce este un pachet de servicii de călătorie?

Vorbim despre un pachet de servicii de călătorie atunci când:

1. Rezervați servicii de călătorie combinate de un comerciant sau cu ajutorul unui comerciant (operator sau agenție de voiaj on-line sau off-line), în baza unui contract unic

sau

2. Rezervați servicii de călătorie de la furnizori diferiți, în baza unor contracte separate, dar se întrunește cel puțin una din următoarele condiții:

 • cumpărați serviciile de călătorie dintr-un singur punct de vânzare (agenție de voiaj, call centre, site) și selectați serviciile înainte de a accepta să plătiți, adică înainte de a încheia primul contract. Este cazul, de exemplu, atunci când diferite servicii de călătorie sunt adăugate într-un coș de cumpărături sau sunt selectate în alt mod înainte de încheierea unui contract.
 • serviciile sunt vândute la un preț global.
 • serviciile au fost promovate/vândute ca „pachet” sau sub o denumire similară
 • serviciile de călătorie sunt combinate după încheierea unui contract în baza căruia aveți dreptul de a alege dintr-o selecție de diverse servicii de călătorie, de exemplu un pachet de călătorie-cadou
 • Pachetele de tip „click-through”: achiziționați servicii de la companii diferite în cadrul unui singur proces de rezervare on-line în care prima companie transmite numele dumneavoastră, adresa de e-mail și detaliile de plată către următoarea companie, iar al doilea contract este încheiat în termen de 24 de ore de la încheierea primului

O combinație între un serviciu de călătorie, cum ar fi cazarea și alt serviciu turistic (tur ghidat, intrare la un concert sau la un eveniment sportiv, închirierea de echipament sportiv etc.) poate fi considerată pachet de servicii de călătorie doar dacă serviciul adițional reprezintă cel puțin 25 % din valoarea totală a călătoriei sau este o componentă esențială a călătoriei.

Pachetul de servicii de călătorie – dreptul la informații clare și corecte

Înainte de a rezerva un pachet, punctul de vânzare (de exemplu, site sau aplicație) sau agentul de voiaj trebuie să vă ofere toate informațiile standard despre pachet, precum:

 • destinația călătoriei (itinerarul, datele și durata șederii, detaliile privind eventuale transferuri, vizite sau excursii) și lista serviciilor incluse
 • numele și datele de contact ale organizatorului pachetului de servicii și ale comerciantului cu amănuntul, în cazul în care pachetul este vândut de un astfel de comerciant
 • prețul total, inclusiv toate taxele și comisioanele adiționale, dacă este cazul, precum și modalitățile de plată
 • informații cu privire la modul de reziliere a contractului înainte ca pachetul să intre în vigoare, prin achitarea unei taxe de reziliere corespunzătoare
 • informații privind cerințele în materie de pașapoarte și vize
 • informații privind procedurile de tratare a plângerilor, mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) și, dacă este cazul, entitatea SAL și platforma de soluționare on-line a litigiilor

De asemenea, trebuie să primiți informații clare despre drepturile dumneavoastră, pe baza unui formular UE standardizat, care vă explică faptul că vi s-a oferit un pachet de servicii și vă prezintă drepturile care vă revin.

Pachetul de servicii de călătorie – modificarea sau rezilierea contractului

Majorarea de preț:Organizatorul poate majora prețul pachetului doar dacă se modifică anumite costuri (de exemplu, prețul combustibilului). Acest lucru trebuie însă indicat în mod clar în contract și nu poate fi aplicat cu mai puțin de 20 de zile înainte de data la care începeți să beneficiați de serviciile incluse în pachet. Dacă majorarea de preț depășește 8 % din prețul total al pachetului, puteți să reziliați contractul fără a plăti vreo taxă de reziliere.
Dacă nu mai puteți călători, aveți două opțiuni:

 • să transferați pachetul unei alte persoane: în anumite condiții, puteți transfera pachetul unei alte persoane, plătind o taxă rezonabilă care nu trebuie să fie mai mare decât costul real pe care îl suportă organizatorul pentru a transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie.
 • să reziliați contractul: organizatorul poate totuși să scadă o taxă rezonabilă din suma pe care v-o restituie, valoarea acestei taxe depinzând, în special, de momentul rezilierii.

Aceste drepturi sunt independente de orice alte drepturi pe care le-ați putea avea în eventualitatea în care încheiați o poliță de asigurare în caz de anulare.

Anularea de către organizator: în condiții normale, dacă organizatorul anulează vânzarea înainte de începutul serviciilor din pachet, aveți dreptul la rambursare și, dacă este cazul, la despăgubire.

Anularea în circumstanțe excepționale: în caz de dezastru natural sau de probleme grave de securitate în locul de destinație, susceptibile să afecteze pachetul de servicii, organizatorul poate anula pachetul respectiv. În calitate de turist, aveți libertatea de a anula pachetul gratuit, din aceleași motive. În astfel de cazuri, aveți dreptul la rambursarea totală a sumelor pe care le-ați plătit deja, dar nu puteți solicita despăgubiri.

Pachetele de servicii de călătorie – răspunderea pentru funcționarea corespunzătoare a serviciilor

Organizatorul are obligația de a garanta buna funcționare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în pachet.

Dacă un serviciu asupra căruia s-a convenit nu poate fi furnizat sau este furnizat în altă formă decât cea agreată (transport către și de la destinație, tip de cazare, tur ghidat etc.), organizatorul trebuie să rezolve problema fără să vă perceapă taxe suplimentare.

Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau dacă respingeți, din motive rezonabile, alternativele care vi s-au oferit, iar pachetul include transportul (de exemplu, cu avionul), organizatorul trebuie să se ofere să vă repatrieze. Dacă serviciile de călătorie nu ating standardele convenite, iar această problemă nu poate fi soluționată la fața locului, puteți avea dreptul și la o despăgubire.

Pachetele de servicii de călătorie – asistență pentru clienți

Dacă întâmpinați probleme pe durata vacanței, de exemplu dacă vă îmbolnăviți sau vă pierdeți pașaportul, organizatorul trebuie să vă ofere asistență (informații despre serviciile medicale sau consulare etc.) și să vă ajute să găsiți alte modalități de călătorie, dacă este necesar.

Servicii de călătorie asociate

Serviciile de călătorie asociate sunt două sau mai multe servicii de călătorie pe care le achiziționați de la furnizori diferiți, în baza unor contracte separate, dar care sunt interconectate. În astfel de cazuri, un comerciant facilitează rezervarea serviciilor ulterioare, acestea fiind achiziționate în scopul aceleiași călătorii sau vacanțe.

Noțiunea de „servicii de călătorie asociate” se referă doar la combinațiile dintre servicii de călătorie care nu constituie un pachet, în sensul descris mai sus. În cazul serviciilor de călătorie asociate, comerciantul facilitează:

 • rezervarea pe baza unei singure vizite sau a unui singur contact cu punctul său de vânzare, de exemplu pe durata unei vizite la o agenție turistică ori pe un site

sau

 • o rezervare suplimentară pentru un al doilea serviciu de călătorie, ca răspuns la o invitație specifică, de exemplu pe e-mail sau prin accesarea unui link, și încheierea contractului pentru acest serviciu cu un alt furnizor, în termen de 24 de ore de la confirmarea rezervării primului serviciu de călătorie.

Combinația dintre un serviciu de călătorie cum ar fi cazarea și un alt serviciu turistic (tur ghidat, intrarea la un concert etc.) poate fi inclusă în categoria „servicii de călătorie asociate” dacă serviciul adițional reprezintă cel puțin 25 % din valoarea totală a călătoriei sau este o componentă esențială a acesteia.

Servicii de călătorie asociate – informații clare și precise

Comerciantul care facilitează achiziționarea de servicii de călătorie asociate trebuie să vă ofere informații clare cu privire la drepturile dumneavoastră, pe baza unui formular UE standardizat, care să vă explice că vi s-au oferit servicii asociate de călătorie (nu un pachet) și să evidențieze drepturile care vă revin.

Răspunderea pentru erorile de rezervare

Aceste norme vizează pachetele și serviciile de călătorie asociate.

Când rezervați o vacanță, comerciantul (agentul de turism sau agenția on-line) este răspunzător pentru următoarele probleme care ar putea surveni pe durata rezervării:

 • defecte tehnice în sistemul de rezervare
 • erori făcute comerciant când acesta răspunde de rezervarea pachetului sau a serviciilor de călătorie care fac parte din serviciile de călătorie asociate.

Comerciantul nu este răspunzător pentru erorile dumneavoastră de rezervare sau pentru problemele cauzate de circumstanțe inevitabile ori extraordinare.

Protecția în caz de faliment

Aceste norme vizează pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate.

În cazul în care comerciantul de la care ați rezervat vacanța dă faliment, beneficiați de protecția în materie de insolvență. Ar putea fi vorba despre un fond, o asigurare sau orice alt mecanism aflat în vigoare în statul dumneavoastră membru. În baza acestei protecții, vi se vor restitui toate plățile efectuate și la nevoie veți fi repatriat, dacă transportul este inclus în pachet.

Legislaţia UE

Sursa: https://europa.eu

Ultima verificare: 14/02/2019

Documente de călătorie pentru cetățenii UE

Dacă sunteți cetățean al UE, nu trebuie să prezentați cartea de identitate sau pașaportul când călătoriți dintr-un stat membru al spațiului Schengen în altul.Chiar dacă nu trebuie să prezentați pașaportul la control atunci când vă deplasați dintr-o țară aparținând spațiului Schengen în alta, este totuși foarte important să aveți asupra dumneavoastră fie pașaportul, fie cartea de identitate. Astfel, vă veți putea identifica la îmbarcarea în avion sau în cazul unui eventual control al poliției, de exemplu. Țările UE din spațiul Schengen au dreptul să adopte norme naționale potrivit cărora trebuie să puteți prezenta oricând documente de identitate atunci când sunteți pe teritoriul lor.Atenție! Permisul de conducere, cardul fiscal sau cardul bancar nu sunt acceptate ca documente de călătorie sau ca dovezi ale identității.

În baza normelor Schengen, în circumstanțe extraordinare, dacă a fost identificată o amenințare la adresa ordinii publice sau a securității naționale, statele membre au dreptul de a reintroduce temporar controalele la frontiere.

Mai multe detalii și lista țărilor care au reintrodus temporar controalele la frontiere. Asigurați-vă că aveți asupra dumneavoastră cartea de identitate sau pașaportul atunci când călătoriți în aceste țări. De asemenea, trebuie să aveți în vedere faptul că vi se poate solicita să prezentați unul din aceste documente chiar și în condiții normale.

Dacă vă deplasați înspre sau dinspre o țară care nu se află în spațiul Schengen, trebuie să prezentați o carte de identitate sau un pașaport valabil. Înainte de a porni la drum, verificați de ce documente aveți nevoie pentru a călători în afara țării de origine și pentru a intra pe teritoriul unei țări care nu face parte din spațiul Schengen.

Situații în care vi se poate refuza intrarea în țară

În cazuri foarte rare, o țară a UE vă poate refuza dreptul de intrare, dumneavoastră sau membrilor de familie, din motive care țin de „ordinea, securitatea sau sănătatea publică”.

Dacă vă confruntați cu o astfel de situație, autoritățile trebuie să dovedească faptul că dumneavoastră sau membrii familiei reprezentați o „amenințare reală, actuală și suficient de gravă”.

În acest sens, trebuie să vi se înmâneze o decizie scrisă, în care să se menționeze motivele invocate, căile de atac posibile și termenul-limită pentru recurs.

Pașapoarte expirate sau pierdute

În conformitate cu normele UE, toți cetățenii (inclusiv copiii nou-născuți) au nevoie de o carte de identitate sau de un pașaport valabil pentru a călători.
Dar, dacă v-ați pierdut sau vi s-a furat pașaportul sau v-ați dat seama că pașaportul a expirat, țările UE au elaborat sisteme care vă pot veni în ajutor.
Rămâne, totuși, la latitudinea fiecărei țări să decidă dacă și/sau când le permite cetățenilor UE să intre sau să iasă de pe teritoriul său fără un document de călătorie valabil.
Deoarece nu există norme UE privind călătoriile fără un document de identitate valabil, condițiile și procedurile pot varia foarte mult de la o țară la alta (și se pot schimba fără o informare prealabilă).
Dacă v-ați început deja călătoria și vă regăsiți într-o astfel de situație:
 • dacă vă aflați în UE, trebuie să contactați în primă instanță consulatul sau ambasada țării dumneavoastră.
 • dacă vă aflați în afara UE, într-un stat în care țara dumneavoastră nu are consulat sau ambasadă, aveți dreptul de a solicita protecție consulară din partea oricărei alte țări a UE.

Rețineți! Deși este posibil ca unele țări să vă permită să intrați sau să ieșiți de pe teritoriul lor fără un document de călătorie valabil, este posibil să trebuiască să prezentați un astfel de document într-una dintre țările pe care le tranzitați.

Documente de călătorie pentru minori

Pe lângă pașaport sau actul de identitate, toți copiii care călătoresc:

 • singuri sau
 • cu adulți care nu sunt tutorii lor legali sau
 • cu un singur părinte

pot avea nevoie de o autorizație semnată de ambii părinți, de celălalt părinte sau de tutorele legal, prin care li se permite să călătorească.

Nu există norme UE cu privire la acest aspect, fiecare țară având libertatea de a decide să ceară sau nu astfel de documente. Verificați, înainte de plecarea copilului, condițiile stabilite de țara înspre și dinspre care călătoriți.

Rețineți! Deși unele țări nu cer ca minorii să dețină o autorizație pentru a intra sau ieși de pe teritoriul lor, alte țări pe care le tranzitează minorul ar putea solicita acest lucru.

Pentru călătoriile cu avionul, contactați din timp companiile aeriene, întrucât multe dintre acestea solicită autorizații și dispun de formulare specifice în acest scop.

Deoarece normele naționale se pot modifica fără o informare prealabilă, vă recomandăm să contactați autoritățile competente ori ambasada sau consulatul țărilor în cauză.

Condiții legale pentru deplasarea copiilor în străinătate

Ca cetățean european, dacă vă îmbolnăviți pe durata unei șederi temporare în altă țară din UE (indiferent că vă aflați acolo în vacanță, într-o călătorie de afaceri sau la studii), puteți primi orice tratament care nu poate fi amânat până la întoarcerea acasă. Aveți dreptul la aceleași îngrijiri medicale de care beneficiază cetățenii asigurați în țara respectivă.

Când călătoriți în străinătate, este de preferat să aveți la dumneavoastră cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Acesta reprezintă dovada faptului că sunteți asigurat în altă țară din UE.

Dacă nu sunteți în posesia CEASS sau îl aveți dar nu îl puteți folosi (de exemplu, în cazul asistenței medicale private), nu vi se poate refuza accesul la tratament, dar s-ar putea să trebuiască să plătiți și să solicitați rambursarea la întoarcerea acasă.

Solicitarea cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)

În unele țări, cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) este eliberat simultan cu cardul național de asigurări de sănătate. În altele, trebuie să solicitați emiterea sa.

Aceasta ar trebui să fie gratuită. Este de preferat să obțineți cardul de la casa dumneavoastră de asigurări de sănătate înainte de a pleca în străinătate.

Vă atragem atenția asupra existenței unor site-uri care vă propun emiterea contra cost a cardului european de asigurări sociale de sănătate. Nu le folosiți niciodată! Adresați-vă direct instituției responsabile.

De asemenea, vă recomandăm să contactați casa de asigurări de sănătate pentru a afla în ce măsură membrii de familie sunt acoperiți de asigurarea medicală de care dispuneți.

Comisia Europeană nu este responsabilă pentru conținutul publicat pe site-urile externe.

Restricții privind utilizarea cardului european de asigurări sociale de sănătate

 • Cetățenii provenind din țări din afara UE nu pot utiliza CEASS pentru tratamente în Danemarca, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, decât în cazul în care au statutul de refugiați și drept de ședere într-un stat membru al UE sau în cazul în care beneficiază de asigurare medicală ca membri de familie ai unui cetățean din UE.
 • Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția sunt considerate țări UE în contextul normelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială
 • CEASS nu poate fi folosit pentru operațiuni de salvare și repatriere. Pentru a beneficia de transport gratuit către țara de origine, dacă vă îmbolnăviți grav sau aveți un accident pe durata călătoriei în altă țară din UE, trebuie să încheiați o poliță de asigurare separată.
 • Cardul nu acoperă asistența medicală acordată în sistemul privat sau costurile tratamentului planificat furnizat în altă țară din UE.

Legislaţia UE

Sursa: https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_ro.htm

Ultima verificare : 24/01/2019

Roamingul în UE

Roaming la tarife naționale

Datorită normelor UE privind roamingul la tarife naționale, vă puteți utiliza telefonul mobil pe durata călătoriei în orice altă țară din UE fără a plăti tarife adiționale de roaming. Beneficiați de aceste norme când efectuați apeluri telefonice (către rețele mobile și fixe), trimiteți mesaje (SMS) și utilizați serviciile de date pe durata șederii în străinătate. Aceste norme se aplică și atunci când primiți apeluri sau mesaje în roaming, chiar dacă persoana care vă sună utilizează un alt furnizor de servicii.

Când vă aflați în roaming în altă țară din UE, plătiți exact același preț pe care l-ați plăti dacă ați fi acasă. În practică, operatorul vă taxează sau vă scade consumul de roaming din volumul prevăzut în planul dumneavoastră tarifar.

Orice contract care includea servicii de roaming la data intrării a vigoare a normelor UE se transformă automat în contract care vă dă dreptul de a utiliza telefonul în roaming la tarife naționale. Pentru toate contractele noi de telefonie mobilă care prevăd servicii de roaming opțiunea implicită este „roaming la tarife naționale”.

Condiții

Opțiunea „ roaming la tarife naționale” este concepută pentru persoanele care călătoresc ocazional în afara țării în care locuiesc sau în care au legături stabile (muncesc sau studiază acolo). Nu este prevăzută pentru roaming permanent. Atâta timp cât petreceți mai mult timp acasă decât în străinătate sau vă folosiți telefonul mobil mai mult acasă decât în străinătate, puteți beneficia de roaming la tarife naționale atunci când călătoriți în UE. Aceasta este considerată o „utilizare rezonabilă a serviciilor de roaming”.

În schimb, dacă stați în străinătate o perioadă mult mai lungă și folosiți cartela din țara de origine, operatorul vă poate taxa pentru utilizarea serviciilor de roaming. Tarifele aplicabile sunt totuși limitate (a se vedea mai jos politica privind utilizarea rezonabilă).

Când treceți o frontieră în interiorul UE, veți primi un mesaj din partea operatorului de telefonie mobilă prin care veți fi informat că sunteți în roaming și vi se vor aduce la cunoștință prevederile politicii sale privind utilizarea rezonabilă.

Politica utilizării rezonabile

Operatorii de telefonie mobilă pot aplica așa-numita politică a utilizării rezonabile pentru a se asigura că toți clienții aflați în roaming au acces la servicii de roaming la prețuri naționale atunci când călătoresc în UE. Operatorii pot utiliza mecanisme de control rezonabile și proporționate pentru a evita utilizarea abuzivă a acestor norme.

Politica utilizării rezonabile și limitarea volumelor de date

În regimul „roaming la tarife naționale”, nu există limite pentru apeluri și mesaje. Există însă norme și plafoane pentru transferul de date la prețuri naționale, stabilite în funcție de tipul de contract pe care îl aveți.

În anumite cazuri (a se vedea mai jos), dacă depășiți un volum rezonabil de date în regim de roaming la prețuri naționale, s-ar putea să trebuiască să plătiți un supliment care va fi egal cu plafonul cu ridicata (la nivelul UE) (în 2019, 4,5 EUR / GB de date plus TVA). Acest preț cu ridicata pentru servicii de roaming este suma maximă pe care operatorul dumneavoastră trebuie să i-o plătească operatorului străin când utilizați servicii de date în roaming.

Limitele pentru transferuri de date – cartele preplătite

Dacă aveți o cartelă preplătită (ceea ce înseamnă că plătiți în avans pentru a utiliza telefonul mobil) puteți beneficia de roaming la tarife naționale. Totuși, operatorul vă poate aplica o plafonare a volumului datelor de care beneficiați în roaming la tarife naționale, dacă plătiți pe unitate iar tariful unitar pentru date este mai mic de 4,5 EUR / GB.

Dacă operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă limitează volumul de date în regim de roaming la prețuri naționale, limita respectivă trebuie să fie cel puțin egală cu volumul obținut când se împarte creditul rămas pe cartela preplătită la 4,5 EUR de îndată ce începeți să utilizați serviciile de date în regim de roaming. Veți primi în roaming volumul de date pentru care ați plătit în avans. Desigur, veți puteți adăuga credit pe durata roamingului.

Limitele pentru transferuri de date – pachetele naționale cu volum limitat de date

Dacă volumul de date este inclus în pachetul dumneavoastră național, el devine disponibil când beneficiați de roaming la prețuri naționale, fără taxe suplimentare. Aceasta înseamnă că volumul de date prevăzut de contract este limita de care dispuneți în roaming.

Totuși, dacă prețul unitar pe care îl plătiți pentru datele mobile este foarte mic (sub 2,25 EUR / GB în 2019), operatorul poate aplica o limită „rezonabilă” pentru utilizarea datelor în regim de roaming. Limita se calculează pe baza prețului cu amănuntul al pachetului dumneavoastră național de servicii mobile, ca și în cazul volumului nelimitat de date (a se vedea mai jos). Operatorul trebuie să vă informeze în prealabil cu privire la această limită și să vă trimită o alertă în momentul în care o atingeți. Menționăm că veți putea utiliza în continuare serviciile de date în regim de roaming, dar operatorul va aplica o suprataxă. Aceasta corespunde plafonului tarifar cu ridicata = 4,5 EUR / GB plus TVA în 2019. Plafonul pentru date se va micșora începând cu 2019.

Limitele pentru transferuri de date – pachetele naționale cu volum nelimitat de date

Dacă aveți un contract care include pachete de servicii cu date nelimitate pentru care plătiți o sumă lunară fixă, operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă trebuie să vă furnizeze un volum mare de date în roaming la tarife naționale. Volumul exact depinde de prețul pe care îl plătiți pentru pachetul respectiv. Volumul de date în roaming trebuie să fie cel puțin egal cu dublul volumului obținut prin împărțirea tarifului pachetului dumneavoastră de servicii mobile (fără TVA) la plafonul cu ridicata al serviciilor de date în regim de roaming (4,5 EUR în 2019).

Exemplu: Plătiți 40 EUR (fără TVA) pentru servicii mobile cu volum nelimitat de apeluri, SMS-uri și date. Atunci când călătoriți în UE în regim de roaming la tarife naționale, veți avea apeluri și SMS-uri nelimitate și cel puțin 17,7 GB de date (2x(40 EUR/4,5 EUR) =17,7).

Operatorul dumneavoastră trebuie să vă informeze în privința acestui volum de date care poate fi utilizat în roaming la tarife naționale. Dacă depășiți acest volum în timp ce vă aflați în roaming, suma suplimentară pe care o veți plăti corespunde plafonului tarifar cu ridicata = 4,5 EUR / GB plus TVA în 2019. Plafonul pentru date se va micșora începând cu 2019.

Alte contracte

Operatorii pot oferi și contracte fără servicii de roaming sau contracte cu alte tipuri de servicii de roaming la tarife care nu intră în domeniul de aplicare al normelor privind serviciile de roaming la tarife naționale (de exemplu, pentru călătorii în afara UE), dar aceste opțiuni trebuie alese de clienți. Întrucât operatorii sunt liberi să propună tarife mai mici, comparați ofertele pentru a afla care vi se potrivește cel mai bine.

Politica utilizării rezonabile – monitorizare

Ca parte a politicii privind utilizarea rezonabilă, operatorul vă poate monitoriza și verifica utilizarea serviciilor mobile în regim de roaming pe durata a 4 luni. Dacă în această perioadă ați petrecut mai mult timp în străinătate decât acasă și consumul în roaming este mai ridicat decât cel național , operatorul vă poate contacta pentru a vă cere să clarificați situația. Veți avea la dispoziție 14 zile pentru a face acest lucru. Dacă veți petrece în continuare mai mult timp în străinătate decât acasă, iar consumul de roaming va fi mai mare decât consumul național, este posibil ca operatorul să înceapă să aplice o suprataxă pentru consumul în regim de roaming. Aceste suprataxe (fără TVA) nu trebuie să depășească următoarele plafoane:

 • 3,2 cenți pe minut de apel efectuat
 • 1 cent pe SMS
 • 4,5 EUR pe GB de date (plafonul din 2019)

Plafonul pentru date va scădea treptat la data de 1 ianuarie a fiecărui an, după cum urmează: 3,50 EUR, 3 EUR, 2,50 EUR in 2022. După 2019 plafonul ar putea fi modificat în urma unei revizuiri a piețelor de roaming cu ridicata, care va avea loc în 2019.

Politica utilizării rezonabile – lucrători transfrontalieri

Dacă lucrați într-o țară din UE și locuiți în alta, puteți să alegeți un operator de telefonie mobilă din oricare dintre aceste două țări și să beneficiați de roaming la tarife naționale cu o cartelă SIM din țara în care locuiți sau din țara în care lucrați. Se aplică politica privind utilizarea echitabilă: orice zi în care vă conectați cel puțin o dată la rețeaua operatorului național este considerată o zi de prezență în țara dumneavoastră (chiar dacă ați călătorit și în străinătate în ziua respectivă).

Apeluri de acasă în străinătate și din UE în afara UE

Normele privind roamingul la tarife naționale nu se aplică atunci când sunați sau trimiteți mesaje din țara dumneavoastră în alte țări (din interiorul sau din afara UE). Aceste norme nu se aplică nici atunci când vă aflați în roaming în UE și efectuați un apel sau trimiteți un mesaj către un număr dintr-o țară din afara UE. Rețineți că aceste apeluri și mesaje nu sunt reglementate, ceea ce înseamnă că tariful lor ar putea fi ridicat.

Costul de roaming (în special al roamingului de date) în afara UE poate fi foarte mare. Pentru a evita facturile uriașe, consultați-vă cu operatorul înainte de plecare.

Roamingul pe durata călătoriilor cu vaporul sau cu avionul

Când călătoriți în UE cu vaporul sau cu avionul puteți beneficia de roaming la tarife naționale atâta timp cât sunteți conectat la o rețea terestră de telefonie mobilă. Dacă serviciile mobile sunt furnizate prin satelit, roamingul la tarife naționale nu mai este posibil, deci veți plăti pentru servicii de roaming nereglementate (nu se aplică plafoane tarifare).

Protecția datelor cu caracter personal

Operatorul de telefonie mobilă este obligat să respecte normele relevante în materie de protecție a datelor cu caracter personal și să nu folosească datele dumneavoastră (pe care le-a colectat deja în vederea emiterii facturii) decât pentru a face comparație între consumul în roaming și cel național.

Dacă întâmpinați probleme – drepturile dumneavoastră de consumator

În cazul în care considerați că furnizorul de servicii nu v-a respectat drepturile în materie de roaming la tarife naționale și v-a taxat pentru serviciile de roaming pe durata călătoriei în UE, contactați operatorul și utilizați procedura de plângere disponibilă pentru a contesta aceste costuri suplimentare.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspuns puteți contacta autoritatea națională de reglementare din țara dumneavoastră (în general autoritatea națională de reglementare a telecomunicațiilor) care va găsi o soluție.

Legislaţia UE

Sursa: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_ro.htm

Ultima verificare : 24/01/2019

Intenționați să călătoriți cu mașina în altă țară din UE? Sau doriți să închiriați o mașină pe durata șederii în străinătate? Rețineți că regulile de circulație diferă de la o țară la alta. Asigurați-vă că aveți un permis de conducere valabil și o asigurare auto corespunzătoare.

PERMISUL DE CONDUCERE ȘI ASIGURAREA AUTO

Când călătoriți cu mașina în altă țară din UE, asigurați-vă că permisul de conducere și asigurarea auto sunt valabile în țările pe care le vizitați.

Recunoașterea și valabilitatea permisului de conducere

Permise de conducere europene

Dacă permisul v-a fost eliberat de o țară din UE, îl puteți folosi peste tot în UE.

Înainte de plecare, asigurați-vă că permisul este încă valabil. Dacă permisul expiră pe durata unei călătorii în străinătate, acesta își pierde automat valabilitatea și s-ar putea să nu fie recunoscut în alte țări.

Atenție! Nu puteți conduce în altă țară cu un permis sau un certificat provizoriu.

Format standard

Începând din 2013, toate permisele noi eliberate în UE respectă un model european standard – au forma unui „card bancar” din plastic cu fotografia titularului și cu elemente de securitate îmbunătățite.

Încă mai puteți folosi permisul emis anterior, dar acesta va fi înlocuit cu noul model în momentul în care îl reînnoiți (sau, cel târziu, până în 2033).

Categoriile de permise de conducere recunoscute în Europa sunt următoarele: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE.

În atenția adolescenților: În unele țări din UE se aplică restricții de vârstă pentru anumite categorii de vehicule.

REGULI DE CIRCULAȚIE ȘI SIGURANȚĂ RUTIERĂ

Normele privind siguranța rutieră și regulile de circulație pot fi diferite de la o țară la alta. Aflați care sunt regulile specifice fiecărei țări. Iată câteva exemple:

 • Utilizarea centurii de siguranță este obligatorie în toate autovehiculele, inclusiv în autocare și microbuze, în toate țările din UE.
 • Copiii trebuie să poarte centură în scaune specifice vârstei în autoturisme și camionete și, pe cât posibil, în celelalte tipuri de autovehicule.
 • Utilizarea telefonului mobil la volan, fără un dispozitiv hands-free, este interzisă în aproape toate țările UE.
 • Nivelul alcoolemiei admise la volan diferă de la o țară la alta, iar în unele țări este zero.
 • Limitele de viteză diferă în funcție de tipul de drum și vehicul.
 • Sunt obligatorii echipamentele de siguranță, atât în autovehicule, cât și pentru bicicliști.
 • În unele țări, este obligatorie utilizarea luminilor de zi și/sau a anvelopelor de iarnă.
 • Pe șoselele din Cipru, Irlanda, Malta și Regatul Unit se circulă pe partea stângă.

UE a luat măsuri de îmbunătățire a siguranței rutiere, inclusiv de sancționare a infracțiunilor rutiere comise în altă țară din UE (cu excepția Danemarcei, Regatului Unit și Irlandei, unde normele în cauză nu se aplică deocamdată). Aceasta înseamnă că, atunci când comiteți o infracțiune rutieră în altă țară, s-ar putea să primiți amenda prin poștă acasă!

Descărcați aplicația „Călătorii în străinătate” pentru a afla informații suplimentare despre regulile de circulație din țările UE în care doriți să mergeți.

Asigurați-vă că dispuneți de o asigurare validă și adecvată, care acoperă și călătoriile în alte țări din UE.

ÎNCHIRIEREA UNEI MAȘINI

Nu există norme europene specifice privind închirierea de mașini. Cu toate acestea, în calitate de consumator, aveți anumite drepturi de bază atunci când închiriați o mașină în altă țară din UE. Acestea includ:

 • dreptul la informații clare
 • dreptul la un contract echitabil
 • acces la un mecanism de soluționare alternativă în caz de litigiu cu firma de închirieri

Când închiriați o mașină, trebuie să faceți distincția între firme de închiriere și intermediari sau brokeri. Intermediarii nu vă pun ei înșiși mașina la dispoziție, ci fac rezervarea în numele dumneavoastră la firma de închirieri. Dacă apare un litigiu, firma de închirieri este cea care răspunde de execuția contractului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Drept limitat la anulare

Dacă închiriați o mașină on-line, prin telefon sau e-mail de la o firmă cu sediul în UE, nu aveți în mod automat dreptul de a anula rezervarea și de a solicita rambursarea sumei plătite, chiar dacă termenii și condițiile firmei de închirieri ar putea permite acest lucru.

Închirierea de mașini nu este acoperită de normele UE care vă dau dreptul la o perioadă de reflecție de 14 zile.

Principiul nediscriminării

Firmele de închirieri auto sunt libere să își stabilească prețurile și condițiile de la o țară la alta, în funcție de costurile pe care le suportă și de alți factori. Totuși, când închiriați o mașină, fie on-line, fie direct de la sediul firmei, normele UE interzic discriminarea pe motive legate de cetățenie sau de țara de reședință.

Informați-vă înainte de a închiria!

Asigurați-vă că ați înțeles termenii și condițiile înainte de a închiria o mașină. Trebuie să aveți în vedere următoarele aspecte:

Asigurarea

Fiecare vehicul de închiriat trebuie să fie acoperit de o asigurare de răspundere civilă, valabilă în toate țările UE. Asigurarea ar trebui să fie inclusă în prețul de închiriere.

Puteți încheia și o asigurare facultativă, care acoperă alte riscuri, de exemplu, rănirea conducătorului auto, deteriorarea autovehiculului, furtul vehiculului/conținutului acestuia, acte de vandalism, asistență juridică.

Asigurați-vă că știți ce daune acoperă contractul de asigurare. Aceste informații ar trebui să se regăsească în termenii și condițiile contractului de închiriere.

Conducerea unei mașini închiriate în altă țară

Dacă intenționați să vă deplasați cu mașina închiriată în mai multe țări, informați firma de închirieri în momentul în care faceți rezervarea. Dacă vă permite să mergeți cu mașina în altă țară decât cea vizitată, firma trebuie să vă furnizeze documentația corectă a vehiculului, asigurarea și defalcarea aferentă.

Dacă locuiți în UE și închiriați o mașină într-o țară din afara Uniunii, cum ar fi Elveția, se aplică reguli speciale atunci când conduceți în țările UE.

Dacă intenționați să călătoriți cu mașina închiriată nu doar în țara terță respectivă, ci și în țări din UE, de exemplu dinspre Elveția către Franța, Germania, Austria sau Italia, trebuie să informați din start firma de închirieri auto. Aceasta vă poate pune la dispoziție o mașină înmatriculată în UE, care să respecte normele vamale europene. Majoritatea firmelor de închirieri auto din Elveția pun la dispoziția rezidenților din UE mașini cu numere de înmatriculare UE, care respectă legislația vamală a Uniunii. Pentru informații sigure, contactați totuși firma de închirieri auto.

Aceasta trebuie să se asigure, în același timp, că mașina respectă legislația vamală și rutieră din țara în care mergeți. De exemplu, în multe țări anvelopele de iarnă sunt obligatorii în anumite luni ale anului.

Verificați informațiile privind siguranța rutieră când mergeți în altă țară din UE.

Valabilitatea permisului de conducere

Dacă doriți să închiriați și să conduceți o mașină în altă țară din UE, verificați mai întâi dacă permisul de conducere este valabil în țara respectivă.

Ce puteți lua cu dumneavoastră când călătoriți în altă țară din UE, când veniți din afara UE sau când părăsiți teritoriul UE? Cunoașteți limitele pentru anumite tipuri de produse? Va trebui să declarați la vamă suma de bani pe care o aveți asupra dumneavoastră? Va trebui să plătiți taxe pe suma respectivă? În ce țări puteți utiliza euro? Înainte de a zbura cu avionul, nu uitați să verificați ce aveți voie să transportați în bagajul de mână și respectiv în cel de cală.

Aflați mai multe despre:
TRANSPORTUL PLANTELOR SI ANIMALELOR
Animale de companie (câini, pisici şi dihori domestici)

Ca cetăţean al UE, puteţi călători cu pisica, dihorul domestic sau câinele, atât timp cât acesta are un paşaport european pentru animale de companie. Documentul poate fi emis de orice medic veterinar şi trebuie să ateste că animalul a fost vaccinat împotriva rabiei.

Dacă animalul dumneavoastră de companie nu a împlinit încă 3 luni şi nu este vaccinat împotriva rabiei, consultaţi legislaţia din ţara de destinaţie.

Paşaportul european este valabil numai pentru câini, pisici şi dihori domestici. Pentru alte animale de companie (ex. iepuri, canari), verificaţi prevederile legale din ţările în care vă deplasaţi.

Dacă transportaţi un animal de companie în Finlanda, Irlanda, Malta sau Regatul Unit, acesta trebuie tratat împotriva teniei Echinococcus. Tratamentul trebuie:

 • să fi fost aplicat de către un medic veterinar cu 24 până la 120 de ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Finlandei, Irlandei, Maltei sau Regatului Unit
 • să fie certificat de către medicul veterinar respectiv, în secţiunea corespunzătoare a paşaportului.

Identificare

Animalul dumneavoastră de companie trebuie să aibă un microcip electronic (sau un tatuaj lizibil realizat înainte de 3 iulie 2011), care să aibă acelaşi cod cu cel indicat pe paşaport.

Plante şi alte animale

Când călătoriţi în alte ţări ale UE puteţi lua cu dumneavoastră animale, plante sau părţi din acestea. Atenţie, totuşi! În majoritatea ţărilor din UE, există reguli stricte referitoare la transportarea speciilor pe cale de dispariţie sau a produselor derivate din acestea. În cazul anumitor specii, veţi avea nevoie de o autorizaţie de transport.

Pentru informaţii detaliate despre speciile vizate, consultaţi baza de date a UE privind comerţul cu specii ale florei şi faunei sălbatice. De asemenea, puteţi contacta autoritatea naţională CITES din ţara dumneavoastră.

În cazul în care apar focare de boli ale animalelor, se pot aplica restricţii la nivel local cu privire la transportul animalelor vii şi al produselor de origine animală. Pentru a obţine informaţiile necesare, contactaţi autorităţile veterinare.

TRANSPORTUL PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALA

Nu există restricţii privind transportul produselor de origine animală în cazul în care călătoriţi în interiorul UE, având în vedere că toate statele membre ale Uniunii trebuie să respecte norme veterinare foarte stricte. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care călătoriţi din Andorra, Elveţia, Liechtenstein, Norvegia şi San Marino.

Anumite restricţii se pot aplica în situaţia în care apar focare localizate de boli la animale.

Dacă intraţi pe teritoriul UE din ţări aflate în afara spaţiului comunitar, altele decât cele menţionate mai sus, nu puteţi transporta în bagaje carne sau produse lactate dacă acestea nu sunt însoţite de documente veterinare oficiale. Aceste măsuri sunt menite să prevină răspândirea în UE a  unor boli grave în rândul animalelor .

Totuşi, vi se permite să transportaţi lapte praf şi alimente pentru copii, precum şi alimente necesare din motive medicale – însă trebuie respectate anumite condiţii. De asemenea, puteţi transporta şi alte produse de origine animală pentru consum propriu, în cantităţi limitate – de exemplu produse din pescuit, melci şi miere.

Cetăţenii venind din Insulele Feroe, Groenlanda şi Islanda pot transporta cantităţi reduse de carne şi produse lactate pentru consum personal.

ALCOOL, TUTUN, BANI LICHIZI SI ACCIZE

Limite pentru alcool și tutun în UE

Dacă sunteți simplu cetățean, cantitatea de mărfuri pe care o puteți cumpăra și lua cu dumneavoastră când călătoriți dintr-o țară a UE în alta nu este limitată , atâta timp cât ați făcut cumpărăturile pentru uz personal și nu în scopuri comerciale. Taxele (TVA și accize) sunt incluse în prețul pe care îl plătiți în țara din care cumpărați produsul, deci nu vi se vor mai percepe taxe în altă țară din UE.

Totuși, pentru a stabili dacă produsele sunt cumpărate pentru uz personal, autoritățile vamale din UE pot verifica anumite lucruri: dacă dețineți o întreprindere comercială sau dacă lucrați pentru o astfel de întreprindere, cum sunt împachetate și transportate produsele, cu ce cantitate de produse călătoriți etc.

Menționăm că fiecare țară din UE poate stabili o limită maximă pentru cantitatea de tutun sau băuturi alcoolice pe care o puteți introduce în țară. Aceste cantități maxime trebuie să fie de cel puțin:

 • 800 de țigarete
 • 400 de țigări de foi (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare)
 • 200 de trabucuri
 • 1 kg de tutun
 • 10 litri de băuturi spirtoase
 • 20 de litri de vin cu adaos de alcool
 • 90 de litri de vin (din care cel mult 60 de litri de vin spumos)
 • 110 litri de bere

Deplasarea cu cantități care depășesc limitele

Dacă autoritățile vamale vă suspectează că transportați produse care nu sunt pentru uz personal sau sunt destinate comercializării, va trebui probabil să dovediți că ați cumpărat produsele pentru dumneavoastră (furnizând, de exemplu, dovada achiziționării). Dacă nu sunteți în măsură să prezentați dovezi suficiente, este posibil să vi se ceară să plătiți accize sau să vi se confiște produsele.

În cazul călătorilor cu vârsta sub 17 ani, se aplică norme mai stricte. Acestea pot varia de la o țară la alta, deci informați-vă înainte de a pleca în călătorie.

Transportul de numerar

Dacă intenționați să intrați sau să ieșiți din UE cu cel puțin 10 000 de euro în numerar (sau echivalentul în alte monede), trebuie să declarați suma autorităților vamale. În cazul în care nu faceți acest lucru, autoritățile vamale pot să vă rețină banii și să vă dea o amendă. Nu uitați că autoritățile vamale pot efectua controale individuale și vă pot verifica bagajele și/sau mașina.

Dacă doriți să călătoriți dintr-o țară a UE în alta, având asupra dumneavoastră cel puțin 10 000 de euro în numerar(sau echivalentul în altă monedă), trebuie să verificați pe lângă autoritățile vamale din fiecare țară pe care o tranzitați dacă trebuie să declarați suma respectivă.

TVA și accize la intrarea pe teritoriul UE

Dacă intrați în UE venind dintr-o țară terță, puteți aduce cu dumneavoastră, fără a plăti TVA și accizebunuri pentru uz personal în limitele menționate mai jos. Același lucru este valabil și în cazul în care veniți din Insulele Canare, insulele anglo-normande, Gibraltar sau alte teritorii în care nu se aplică normele UE cu privire la TVA și accize.

Băuturi alcoolice

Puteți transporta:

 • 4 litri de vin și
 • 16 litri de bere

De asemenea, mai puteți transporta:

 • un total de 1 litru de băuturi spirtoase cu un conținut de alcool de peste 22 % vol. sau 1 litru de alcool nedenaturat (alcool etilic) cu un conținut de alcool de 80 % vol. ori 2 litri de vin cu adaos de alcool sau vin spumant.

Fiecare dintre aceste cantități reprezintă 100 % din totalul admis pentru alcool și băuturi alcoolice. Puteți împărți aceste cantități pe jumătate. De exemplu, puteți introduce o jumătate de litru de băuturi spirtoase și 1 litru de vin alcoolizat, ambele reprezentând jumătate din cantitatea admisă.

Produse din tutun

Limita poate fi mai mică sau mai mare, în funcție de țara UE pe care o vizitați. Există țări care aplică limite inferioare doar pasagerilor care călătoresc pe mare și pe uscat (Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria) sau tuturor pasagerilor (Estonia și România).

Limita superioară Limita inferioară
200 de țigări sau

100 de țigări de foi sau

50 de trabucuri sau

250 g de tutun

40 de țigări sau

20 de țigări de foi sau

10 trabucuri sau

50 g de tutun

Puteți combina cum doriți aceste produse din tutun, dar fără a depăși limita totală. De exemplu, 50 de țigări de foi + 25 de trabucuri = limita totală.

Persoanele cu vârsta sub 17 ani nu au voie să cumpere țigări sau alcool în regim duty free.

Alte produse, inclusiv parfumuri

Puteți transporta și alte bunuri în valoare de până la 300 EUR pe călător sau de până la 430 EUR în cazul persoanelor care folosesc transportul aerian și maritim. Unele țări din UE aplică o limită mai scăzută (150 EUR) pentru călătorii cu vârsta sub 15 ani.

Combustibil

Puteți transporta maximum 10 litri într-un container portabil, în afară de combustibilul din rezervor. Această regulă se aplică oricărui tip de vehicul cu motor.

Accize la ieșirea din UE

Dacă vă îndreptați către o destinație din afara UE (sau spre anumite regiuni din UE, cum ar fi Insulele Canare), puteți cumpăra produse scutite de taxe și accize din magazinele „duty-free” aflate în aeroporturi și porturi. Menționăm totuși că în țara de destinație din afara UE aceste bunuri pot fi supuse unor accize și taxe.

Tranzitarea UE prin Elveția sau altă țară din afara Uniunii

Dacă mergeți dintr-o țară a UE în alta și treceți prin Elveția se aplică normale vamale elvețiene.

În cazul în care transportați cantități de alcool sau tutun care depășesc limitele permise în Elveția, trebuie să le declarați la intrarea în această țară și apoi când intrați din nou în UE. În Elveția este posibil să vi se ceară să furnizați o garanție financiară pe care o veți recupera în momentul în care plecați din țară cu bunurile.

RESTRICTII REFERITOARE LA BAGAJE

Bagajul de mână și bagajul de cală

Atunci când călătoriți cu avionul, având ca punct de îmbarcare un aeroport din UE, trebuie să aveți în vedere anumite cerințe de securitate referitoare la bagajele dumneavoastră:

 • Lichidele din bagajul de mână (aerosoli, băuturi, pastă de dinți, creme și geluri de uz cosmetic etc.) trebuie să fie transportate în recipiente de maxim 100 ml, ambalate într-o pungă transparentă din plastic cu capacitatea de maxim 1 l. Recipientele cu o capacitate mai mare de 100 ml trebuie transportate în bagajul de cală. Restricția referitoare la volum nu se aplică medicamentelor și alimentelor pentru copii.
 • Lichidele scutite de taxe vamale, cumpărate din aeroporturi sau de la companii aeriene, pot fi transportate ca bagaj de mână, atâta timp cât rămân sigilate, alături de chitanță, în ambalajul de siguranță (prevăzut cu o margine roșie), furnizat în momentul achiziționării. Nu puteți deschide ambalajul de siguranță înainte de a ajunge la destinația finală. Cu toate acestea, ofițerii vamali pot fi nevoiți să deschidă ambalajele și sticlele în vederea efectuării controlului de securitate. Dacă se întâmplă acest lucru și aveți un zbor de legătură în alt aeroport, informați ofițerii de securitate, pentru ca substanțele lichide să fie resigilate într-un nou ambalaj de siguranță.
 • Nu aveți voie să transportați în cabină niciun obiect ascuțit care ar putea fi folosit ca armă (ex. tirbușon, cuțit, foarfece de anumite dimensiuni). Acestea trebuie transportate în bagajul de cală.
 • Limitele referitoare la dimensiunea bagajului de mână și la numărul de bagaje pe care le puteți transporta sunt stabilite de companiile aeriene. Informați-vă înainte de călătorie.
 • Este interzis transportul de substanțe explozive și inflamabile (ex. artificii, vopsele în recipiente sub presiune de tip aerosol, alte substanțe inflamabile și toxice precum acizii). Acestea nu sunt acceptate nici în bagajul de mână, nici în cel de cală.
 • De asemenea, nu puteți lua la bordul aeronavei niciun fel de arme.

Consultați normele referitoare la articolele interzise în bagajul de mână și de cală.

Pentru a afla care sunt articolele interzise, consultați site-ul aeroportului sau contactați compania aeriană operatoare.

Din motive de securitate, toate bagajele sunt scanate sau verificate înainte de a trece în zona de securitate a aeroportului.

UTILIZAREA MONEDEI EURO

Puteți utiliza moneda euro în 19 țări din UE: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Țările de Jos. Aflaţi mai multe despre moneda euro, ţările care o utilizează şi cursurile de schimb.

Toate bancnotele şi monedele pot fi utilizate în toate statele membre care au adoptat euro, inclusiv în multe teritorii de peste mări, precum insulele Azore, insulele Canare, Ceuta şi Melilla, Guyana Franceză, Guadelupa, Madeira, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint Pierre şi Miquelon.

Andorra, Monaco, San Marino şi Vaticanul utilizează euro ca monedă naţională, de comun acord cu UE. Euro este, de asemenea, folosit în Kosovo şi Muntenegru.

Transferul de numerar şi plata cu cardul

Când călătorim, evităm pe cât posibil să transportăm sume mari în numerar. De cele mai multe ori, utilizăm cardul de debit sau de credit pentru cheltuielile noastre zilnice pe durata călătoriei. Atâta timp cât plăţile pe care le efectuaţi sunt în euro şi se limitează la teritoriul UE, nu ar trebui să fiţi taxat mai mult decât dacă aţi efectua, în propria ţară, o plată electronică în euro, de acceaşi valoare.

Aceste norme se aplică, de asemenea, în cazul tranzacţiilor în euro (de ex. între conturi în euro) efectuate în ţările din afara zonei euro.

SECURITATEA AEROPORTURILOR ȘI COMPANIILOR AERIENE

Utilizarea scanerelor corporale în aeroporturile din UE

În orice aeroport din UE, pasagerii pot fi supuși controlului de securitate efectuat cu ajutorul scanerelor corporale, fie ca metodă principală de control, fie ca metodă suplimentară pentru a determina cauza unei eventuale alarme.

Rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să decidă dacă să le utilizeze sau nu, însă, în cazul în care o țară alege această opțiune, ea trebuie să respecte normele UE. Dacă vi se cere să vă supuneți unui control de securitate efectuat cu ajutorul unor astfel de scanere, ar trebui să știți, în special, că:

 • aveți dreptul de a refuza. În acest caz, veți fi supus unui control de securitate printr-o metodă alternativă, care include cel puțin un control manual;
 • trebuie să vi se ofere informații complete privind tehnologia utilizată înainte de a fi supus controlului de securitate;
 • puteți alege sexul persoanei care va analiza imaginea corpului dumneavoastră;
 • această persoană se va afla în altă încăpere și nu va putea să vă vadă;
 • imaginea va fi estompată, astfel încât să nu puteți fi identificat, iar imaginile să nu poată fi copiate, stocate sau imprimate;
 • pot fi utilizate doar scanerele care nu utilizează radiații ionizante.

Companii aeriene interzise în UE

Toți operatorii aerieni care asigură zboruri având ca punct de plecare sau de destinație o țară din UE trebuie să respecte anumite standarde de siguranță. Anumite companii aeriene nu respectă normele europene de siguranță. Acestea:

 • fie sunt interzise în spațiul aerian european
 • fie pot opera în spațiul aerian european, dar numai în anumite condiții.

Dacă vă preocupă aspectele legate de siguranța aeriană, consultați lista companiilor aeriene interzise în UE.

SITUAȚII DE URGENȚĂ

112: numărul unic de urgență în UE112 este numărul european de urgență, valabil pe tot teritoriul UE, pe care îl puteți apela gratuit de pe telefonul fix și mobil. Veți intra astfel în contact cu serviciile de urgență – poliție, ambulanță, pompieri.
Pe lângă 112, sunt valabile și numerele naționale de urgență. Numărul unic european (112) este însă singurul pe care îl puteți utiliza pentru a accesa serviciile de urgență în toate țările din UE.
112 este folosit și de unele țări din afara UE, cum ar fi Elveția și Africa de Sud.
Când călătoriți în UE, nu uitați să luați cu dumneavoastră cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Dacă aveți nevoie de îngrijiri medicale de urgență, cardul va ajuta la îndeplinirea formalităților și la obținerea rambursării costurilor asociate asistenței medicale oferite în sistemul public.
116 000: copii dispăruți

Dacă vă dispare copilul, acasă sau în altă țară din UE, puteți suna la 116 000, linia telefonică pentru copii dispăruți.

Îl puteți folosi pentru a semnala dispariția unui copil. De asemenea, operatorii care răspund la acest număr pot oferi îndrumări și sprijin pentru familiile copiilor dispăruți.

Linia de urgență 116 000 este în prezent disponibilă în toate cele 28 de țări ale UE.

Orice cetățean al UE aflat într-o țară din afara Uniunii în care propriul său stat nu este reprezentat are dreptul la protecție din partea autorităților diplomatice sau consulare ale oricărei alte țări din Uniune.

Cetățenii UE care se confruntă cu o astfel de situație au dreptul la protecție în aceleași condiții ca și resortisanții țării respective.

Ce tip de asistență se oferă?

În cazul în care un cetățean al UE într-o astfel de situație solicită sprijin din partea ambasadei sau consulatului unei alte țări din UE, acesta trebuie să prezinte pașaportul sau cartea de identitate pentru a-și confirma cetățenia. Dacă a pierdut sau i-au fost furate aceste documente, ambasada poate accepta altă dovadă.

Reprezentanțele diplomatice și consulare care oferă protecție trebuie să trateze persoana care solicită ajutor ca pe un cetățean al țării din UE pe care o reprezintă.

Protecția oferită, în general, de ambasadele/consulatele țărilor UE include:

 • asistență în caz de deces;
 • asistență în caz de accident grav sau de boală gravă;
 • asistență în caz de arestare sau detenție;
 • asistență pentru victimele actelor de violență;
 • sprijinirea și repatrierea cetățenilor Uniunii aflați în dificultate.

Acțiunile Comisiei Europene în acest domeniu (în ordine cronologică inversă)

La 20 aprilie 2015, statele membre ale UE au adoptat directiva privind protecția consulară pentru cetățenii europeni care locuiesc sau călătoresc în afara UE. Directiva Consiliului precizează când și cum pot beneficia cetățenii UE aflați în dificultate în țări din afara UE de asistență din partea ambasadelor sau consulatelor altor state membre. Scopul este de a facilita cooperarea între autoritățile consulare și de a consolida dreptul cetățenilor europeni la protecție consulară.

La 23 martie 2011, Comisia a publicat o comunicare privind protecția consulară, care trece în revistă planul de acțiune 2007-2009 și prezintă măsurile pentru anii următori.

De asemenea, Comisia a lansat pentru cetățeni acest site privind protecția consulară. Site-ul conține, printre alte informații utile, datele de contact ale consulatelor/ambasadelor statelor membre ale UE în țările din afara acesteia.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, această protecție este prevăzută de articolele 20 și 23 din Tratatul privind funcționarea UE. Acest drept este consacrat și de articolul 46 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Comunicarea din martie 2011 a venit în continuarea planului de acțiune al Comisiei prezentat în decembrie 2007, cuprinzând măsurile propuse pentru perioada 2007-2009. Planul s-a axat pe consolidarea protecției consulare și pe o mai bună informare a cetățenilor cu privire la acest drept.

În noiembrie 2006, Comisia Europeană a adoptat o Carte verde privind protecția diplomatică și consulară a cetățenilor UE în țările terțe, care prezintă idei de care trebuie să se țină cont pentru consolidarea acestui drept al cetățenilor UE.