Legislație Concurență

Concurenţa exercită o presiune constantă asupra operatorilor economici pentru a pune la dispoziţia consumatorilor o ofertă cât mai variată, la cele mai bune preţuri. Concurenţa face parte din regulile de joc ale unei pieţe libere şi este în interesul consumatorilor, beneficiarii finali.

Uneori, operatorii economici încearcă să denatureze concurenţa. Pentru a garanta buna funcţionare a pieţelor, autorităţile competente supraveghează:

1. Acordurile dintre operatori, care limitează concurenţa (cartelurile sau alte tipuri de acorduri) şi prin care părţile îşi stabilesc propriile reguli şi evită regulile unei pieţe liberalizate

Înţelegerile între operatori economici concurenti care au drept scop fixarea preţurilor sau împărţirea pieţei, astfel încât fiecare să-şi asigure o poziţie de monopol, pot denatura regulile concurenţei. Acordurile anticoncurenţiale pot fi publice sau secrete (ex. cartelurile), încheiate în scris sau pot fi mai puţin formale (ca „acorduri între operatori” sau ca decizii ori regulamente ale asociaţiilor profesionale).

Companiile care fac parte din carteluri nu sunt expuse presiunii concurenţiale care obligă operatorii economici să lanseze noi produse şi să propună consumatorilor o ofertă de mai bună calitate şi la preţuri competitive. Ca urmare, consumatorii vor plăti mai mult pentru o calitate inferioară.

Cartelurile nu sunt compatibile cu legislaţia UE în domeniul concurenţei, cu alte cuvinte sunt ilegale. Autoritățile competente aplică amenzi foarte mari companiilor care încheie astfel de înţelegeri. Prin „politica de clemenţă” sunt încurajate companiile implicate în carteluri să aducă dovezi, dar numai companiile care oferă primele informaţii nu sunt amendate.

Legislaţia UE consideră ilegale acordurile prin care companiile:

 • fixează preţuri
 • limitează producţia
 • îşi alocă pieţe sau clienţi
 • stabilesc preţurile de revânzare (dintre producător şi distributori).

Un acord este considerat legal dacă

 • are mai multe efecte pozitive decât negative
 • nu este încheiat între mai mulţi operatori economici concurenţi
 • părţile implicate deţin o cotă mică de piaţă
 • această înţelegere este necesară pentru a îmbunătăţi produsele sau serviciile, pentru a crea noi produse sau pentru a găsi modalităţi noi, mai bune, de a pune produsele respective la dispoziţia consumatorilor.

2. Cazurile de abuz de poziţie dominantă, în care operatorul dominant încearcă să-şi excludă concurenţii de pe piaţă

O companie care deţine o cotă importantă dintr-o anumită piaţă poate îngrădi concurenţa pe acea piaţă. O poziţie dominantă este considerată comportament anticoncurenţial atunci când compania se foloseşte de poziţia sa în mod abuziv pentru a elimina concurenţa.

Aceste practici abuzive pot consta în special în:

 • impunerea unor preţuri nejustificat de mari
 • câştigarea de noi clienţi prin practicarea unor preţuri menţinute artificial la un nivel scăzut, în dezavantajul firmelor concurente de dimensiuni mai mici
 • împiedicarea accesului pe piaţă a firmelor concurente, obligând consumatorii să cumpere un produs asociat, în mod artificial, cu un alt produs mai popular şi mai cerut
 • refuzul de a trata cu anumiţi clienţi sau practicarea unor reduceri speciale pentru clienţii care au drept furnizor unic sau principal compania aflată în poziţie dominantă
 • condiţionarea vânzării unui anumit produs de vânzarea altuia.

3. Fuziunile şi alte acorduri formale între operatori economici, care prevăd o asociere permanentă sau temporară (fuziunile sunt autorizate în măsura în care acestea permit o extindere a pieţelor, în beneficiul consumatorilor)

Politica în domeniul concurenţei vizează aplicarea normelor care garantează faptul că operatorii economici funcţionează în condiţii de concurenţă loială. Politica în domeniul concurenţei stimulează spiritul antreprenorial şi eficienţa, le asigură consumatorilor o ofertă mai variată şi contribuie la micşorarea preţurilor şi sporirea calităţii.

Preţuri mici: Cea mai simplă modalitate pentru a deţine o cotă de piaţă importantă este practicarea de preţuri mici. Sub efectul concurenţei, preţurile scad. Acest lucru este benefic pentru consumatori (deoarece creşte puterea lor de cumpărare), pentru operatorii economici, care sunt încurajați să producă şi pentru economie, în general.

Calitate mai bună: Concurenţa încurajează operatorii economici să producă bunuri şi să furnizeze servicii de mai bună calitate, pentru a atrage mai mulţi clienţi şi pentru a deţine o cotă de piaţă mai mare. Calitatea poate însemna: produse cu durată de viaţă mai îndelungată sau care funcţionează mai bine; servicii post-vânzare sau de suport tehnic mai bune; servicii mai accesibile şi mai bune.

Ofertă mai variată: Pe fondul concurenţei, operatorii economici vor depune eforturi pentru ca produsele lor să se diferenţieze de celelalte produse existente pe piaţă. Prin urmare, oferta devine mai bogată şi consumatorii pot alege produsul cu cel mai bun raport preţ-calitate.

Inovare: Pentru a prezenta o ofertă variată şi pentru a produce bunuri de mai bună calitate, operatorii economici trebuie să fie novatori în concepţie, design, tehnici de producţie, servicii etc.

Concurenţi mai serioşi pe piaţa mondială: Concurenţa de pe piaţa UE ajută operatorii economici europeni să fie mai competitivi şi în afara UE, devenind capabili să facă faţă concurenţei de pe piaţa mondială.

Regulamentul privind Normele UE in materie de concurenta

Normele europene au fost elaborate astfel încât să le garanteze operatorilor economici condiții echitabile și egale de concurență. În același timp, ele iau în considerare aspecte precum inovarea, standardele comune sau dezvoltarea operatorilor economici mici.

CONCURENȚA ÎNTRE OPERATORII ECONOMICI

Practicile neloiale precum contactele și acordurile ilegale, înțelegerile de fixarea a prețurilor și împărțirea pieței sunt interzise de normele UE în materie de concurență. Aflați ce puteți face (și ce trebuie să evitați) pentru a vă asigura că societatea dumneavoastră nu încalcă normele în materie de concurență, inclusiv pe cele legate de fuziuni și ajutoare de stat.

Firmele mari nu se pot folosi de puterea lor de negociere pentru a le impune furnizorilor sau clienților lor condiții care le-ar putea îngreuna derularea unor contracte comerciale cu firme concurente. Autoritățile competente pot amenda operatorii care recurg la astfel de practici, deoarece pot determina o creștere a prețurilor și/sau reducerea ofertei.

NORMELE UE ÎN MATERIE DE CONCURENȚĂ

În UE există norme stricte care protejează libera concurență. În baza acestor norme, sunt interzise o serie de practici. Încălcarea normelor UE în materie de concurență v-ar putea aduce o amendă în valoare de 10% din cifra de afaceri realizată anual, la nivel mondial, de compania dumneavoastrăNormele UE în materie de concurență se aplică direct în toate țările din UE Aceste norme li se aplică nu numai companiilor, ci tuturor organizațiilor implicate în activitatea economică (asociații profesionale, grupuri de companii etc.).

Contacte și acorduri ilegale

Aceste acorduri sunt cunoscute sub denumirea de carteluri și sunt interzise pentru că restricționează concurența. Ele pot lua forme diverse și nu este nevoie să fie aprobate oficial de companiile implicate. Printre cele mai frecvente practici ilegale se numără:

 • fixarea prețurilor
 • împărțirea piețelor
 • acordurile privind repartizarea clienților
 • acordurile privind limitarea producției
 • încheierea de acorduri de distribuție între furnizori și revânzători acolo unde, de exemplu, prețul pe care trebuie să îl achite consumatorii este impus de furnizor.

Sunt considerate anticoncurențiale orice acorduri și schimburi de informații dintre o companie și concurenții săi care au ca efect reducerea nesiguranței strategice a companiei în cauză (în ceea ce privește costurile de producție, cifra de afaceri, capacitatea, planurile de marketing etc.).

Chiar și dezvăluirea unilaterală a acestor informații strategice, prin e-mail, telefon sau în cadrul unor reuniuni, poate fi considerată infracțiune.

Dacă doriți să evitați orice risc:

 • nu fixați prețuri sau ale condiții comerciale
 • nu limitați producția
 • nu împărțiți piețele
 • nu oferiți informații strategice despre compania dumneavoastră.

Unele acorduri nu sunt interzise, atâta timp cât se dovedește că aduc beneficii consumatorilor și economiei în ansamblu.

Abuzul de poziție dominantă

În cazul în care compania dumneavoastră deține o cotă importantă de piață, înseamnă că beneficiază de o poziție dominantă și trebuie să evite:

 • practicarea unor prețuri nerezonabil de mari, ceea ce poate duce la exploatarea clienților
 • practicarea unor prețuri nerealist de mici, ceea ce ar putea conduce la îndepărtarea concurenților de pe piață
 • discriminarea unor categorii de clienți
 • impunerea unor condiții comerciale partenerilor de afaceri.