Ordinul Ministerului Turismului 874/10.10.2019 pentru modificarea OMT 1183/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 845/17.10.2019

18
Oct
2019

Ordinul Ministerului Turismului nr. 874/10/10/2019  pentru modificarea OMT 1183/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a „Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare“ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 845/17/10 2019.

Articolul I

Ordinul ministrului turismului nr. 1.183/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a „Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 18 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Articolul 6
Neîndeplinirea de către agențiile de turism organizatoare a obligațiilor stabilite în prezentul ordin pentru acestea sau îndeplinirea defectuoasă, cu depășirea termenelor de depunere a declarațiilor prevăzute la art. 1, se sancționează potrivit art. 27 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.
Anexa nr.1 la Ordin 874_10.10.2019
Anexa nr. 2 la OMT 874_10.10.2019Articolul II
Alineatul (3) al articolului 2 din anexa la Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 30 ianuarie 2019, se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Agenția de turism organizatoare garantează plățile efectuate de călători sau în numele călătorilor, indiferent dacă pachetele sunt comercializate direct călătorilor sau prin intermediul altor agenții de turism.

Mihaela Vidovici
Consilier ANAT

Răspunde