Măsuri fiscale aprobate prin OUG nr. 99/2020 privind prorogarea unor termene precum și alte facilități acordate menite să sprijine mediul de afaceri

26
Iun
2020

1. Amânarea până la data de 25 Octombrie 2020 a termenului pentru care NU se calculează și NU se datorează DOBÂNZI și PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE pentru obligațiile fiscale cu scadență cuprinsă între data de 21 Martie 2020 și 25 Octombrie 2020 inclusiv (anterior termenul era 25 Iunie 2020).

Practic, aceste obligații fiscale nu sunt considerate restante.

Obligațiile fiscale pentru care nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere sunt:

 • Impozitul pe profit datorat pentru trimestrul IV 2019, I, II și III 2020
 • Impozitul pe venitul micro-întreprinderilor trimestrul I, II și III 2020
 • TVA
 • Impozit pe venitul din salarii
 • Contribuții salariale (CAS, CASS, contribuție asiguratorie pentru muncă, etc.)
 • Și alte impozite și taxe declarate în perioada de derogare (impozit pe dividende, impozite datorate pentru plățile către persoane nerezidente, etc.).

2. Se suspendă măsurile de executare silită de către organul fiscal prin poprire a creanțelor bugetare până la data de 25 Octombrie 2020. Cu excepția executărilor silite pentru care se aplică recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

În concluzie, plata obligațiilor fiscale poate fii amânată până la data de 25 Octombrie 2020 inclusiv, fără calcul de accesorii (dobânzi și penalități) și înființarea de popriri asupra taxelor neachitate.

3. Până la data de 25 Octombrie 2020 inclusiv NU se calculează și NU se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare, reglementată de art. XII din OUG nr. 48/2020.

4. Bonificații acordate pentru plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor:

 • Extinderea aplicării bonificației de 10% și pentru trimestrul III 2020 dacă impozitul pe profit/impozitul pe venitul micro-întreprindere se achită până la 25 Octombrie 2020
  inclusiv. Atenție: bonificația de 10% se aplică și pentru trimestru II 2020 cu condiția ca impozitul să fie achitat până la data de 25 Iulie 2020.
 • Bonificațiile de 10% acordate pentru trimestrele II și III 2020 se aplică și de către plătitorii de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal modificat sau care sunt plătitori de impozit specific unor activități pentru achitarea impozitului pe profit datorat/plății anticipate, pentru trimestrele II și III, respectiv pentru perioada 26 iunie – 25 septembrie inclusiv, și perioada 26 septembrie – 25 decembrie inclusiv, din anul
  2020.

Nota 1. Entitățile prevăzute la punctele 1-4 determină impozitul pe profit respectiv impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor, de plată, prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculată potrivit legii.
Nota 2. Pentru entitățile plătitoare de impozit pe profit, bonificația calculată potrivit legii, se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.

5. Măsuri fiscale privind impozitul specific

 • Scutirea de la plata impozitului specific pentru anul 2020 pentru o perioadă de 90 zile.
 • Contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr.170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 zile.
 • Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, pentru recalcularea impozitului specific anual potrivit alin.(2), scad și perioada în care au întrerupt activitatea total sau parțial din cauza stării de urgență.
 • Declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

6. Măsuri fiscale în domeniul TVA

 • Sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rezervei de capacități a Uniunii Europene, efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de instituția beneficiară, cel târziu la momentul livrării.
 • Sunt scutite de TVA importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rezervei de capacități a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020. Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a instituției beneficiare, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.
Alexandra Arsene
Consilier

Răspunde