Decretarea stării de alertă începând cu data de 15 Mai 2020

15
Mai
2020

Începând de astăzi 15 Mai 2020 a fost instituită starea de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile, respectiv până la data de 13 Iunie 2020 (inclusiv), măsură luată prin Hotărârea de Guvern 24/14.05.2020 privind decretarea stării de alertă _ publicată în Monitorul Oficial Nr. 395/15.05.2020.

Vă prezentăm pe scurt câteva măsuri pe care trebuie să le aveți în vedere în toată această perioadă :

 1. Măsuri de prevenire și control al infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă
 • Începând cu data de 15.05.2020, a fost instituită obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite. Purtarea măștilor este obligatorie în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise.
 1. Operatorii economici privați au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:
 • asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu și vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
 • respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier;
 • decalarea programului de lucru, pentru entitățile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minimum 20% din personal.
 1. Operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul (clienți, furnizori, etc.) ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:
 • accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp. pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 • să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3oC;
 • să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.
 1. Sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament balnear desfășurate în spații închise.
 1. Domeniile de activitate ce își pot desfășura activitatea, cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție sunt:
 • activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase (cu un nr. de maxim 16 persoane);
 • activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
 • activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
 • activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor şi al sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
 • activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.
 1. Este suspendată temporar activitatea de servire și consum al produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații. Sunt exceptate: activitățile de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service”, livrare la client, „take-away” etc.
 1. Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 mp., în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici. Însă, sunt exceptate următoarele activități:
 • vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor și serviciilor de optică medicală și a serviciilor de curățătorie;
 • vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului.
 1. Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.
 1. Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos și Turcia și din aceste ţări către România, până în data de 1 iunie 2020.
 1. Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.
 1. Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu următoarele excepții:
 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
 • deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 • deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
 • deplasarea pentru asistența medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
 • deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
 • deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

La solicitarea instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situațiile exceptate prezentate mai sus se justifică prin declarație pe propria răspundere.

Regulile de desfășurare a unor activități care necesită măsuri specifice de protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului cu competență în domeniu.

Alexandra Arsene
Consilier

Răspunde