Conectarea caselor de marcat la sistemul ANAF, aprobată prin Ordinul nr. 2668/2020

24
Iun
2020

În monitorul oficial nr. 527/19.06.2020 a fost publicat Ordinul nr. 2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Câteva aspecte importante privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) la sistemul ANAF.

  1. Obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) revine operatorilor economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a subsitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație, având obligația să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
  2. Conectarea caselor de marcat la sistemul ANAF se realizează  începând cu data de 1 iulie 2020 pe categorii de contribuabili cu respectarea următoarelor termene:
  • până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
  • până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;
  • operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.
Excepție fac operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice și care au obligația completării și transmiterii declarației pe propria răspundere prin care utilizatorul menționează că aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic cu respectarea următoarelor termene:
  • operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili, până la data de 30 septembrie 2020;
  • operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici, până la data de 31 ianuarie 2021;
  • operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Declarația pe propria răspundere se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea „Descărcare Declarații” și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță.

Firmele care depun declarația pe propria răspundere și care vor continua să funcționeze offline își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de casele de marcat ca și până acum, prin transmiterea raportării lunare către ANAF, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele au fost folosite.

  1. Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală – o găsiți aici.
Conform autorităților fiscale, monitorizarea în timp real a caselor de marcat funcționale va permite reducerea controalelor inopinate la firme și verificarea mai ales a companiilor din domeniile de risc identificate în statistici.
IMPORTANT! Pentru activitatea de baza, agențiile de turism sunt în continuare exceptate de la utilizarea casei de marcat, conform OUG. 28/1999 cu modificările și completările ulterioare.
Alexandra Arsene
Consilier

Răspunde