Târguri de turism

Târguri interne 2017

locație: Maritima Shopping Center

perioada: 23-25 noiembrie 2017

organizator: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

tarife membri ANAT:

 • taxa de înscriere : 400 Lei + TVA
 • chirie spațiu amenajat: 145 Lei + TVA/m2

la aceste tarife se poate acorda o reducere suplimentară, în urmatoarele condiții:

 • first booking: reducere de 15% din tariful de înscriere și cel de închiriere/mp
 • early booking: reducere de 10% din tariful de înscriere și cel de închiriere/mp

locație: Centrul Expozițional Romexpo

perioada: 16-19 noiembrie 2017

organizator: S.C. ROMEXPO S.A.

Târgul de Vacanțe, cu ANAT ca partener/organizator principal nu a putut avea loc în 2017. Detalii aici.

locație: Brașov Business Center

perioada: 17-19 martie 2017

organizator: Kron-Tour Expo Fairs & Exhibitions (Anca Zota – 0268414488/ 0753014570)

locație: Palas Mall

perioada: 17-19 martie 2017

organizator: ANAT

tarife:

 • membri ANAT – chirie spațiu (mobilier inclus): 30 Euro + TVA/m2
 • non-membri ANAT: 35 Euro + TVA/m2

locație: Maritima Shopping Center

perioada: 10-12 martie 2017

organizator: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

tarife membri ANAT:

 • taxa de înscriere : 400 Lei + TVA
 • chirie spațiu amenajat: 145 Lei + TVA/m2

la aceste tarife se poate acorda o reducere suplimentară, în urmatoarele condiții:

 • first booking: reducere de 15% din tariful de înscriere și cel de închiriere/mp
 • early booking: reducere de 10% din tariful de înscriere și cel de închiriere/mp

aici puteți vizualiza afișul.

locație: Centrul Regional de Afaceri – Craft Timișoara

perioada: 3-5 martie 2017

organizator: ANAT

 • chirie spațiu amenajat:
Tip stand Tarif membri ANAT Tarif non-membri ANAT
stand 6-12 m2 40 Euro+ TVA/m2 46 Euro +TVA/m2
stand 15-25 m2 38 Euro + TVA/m2 44 Euro +TVA/m2
stand peste 25 m2 36 Euro + TVA 42 Euro + TVA/m2
 • chirie spațiu neamenajat:

– membri ANAT: 29 Euro + TVA/m2

– non-membri ANAT: 35 Euro + TVA/m2

locație: Centrul Expozițional Romexpo

perioada: 16-19 februarie 2017

organizator: S.C. ROMEXPO S.A.

detalii participare:

 • membrii ANAT sunt invitați să se înscrie pentru participare, profitând de perioadele de reduceri ale tarifelor de închiriere a spațiului; pentru validarea înscrierii, se va transmite formularul de înscriere, de mai jos, completat
 • aveți posibilitatea de a vă alege patru variante de spațiu, în ordinea preferințelor – aceste variante vor fi luate în calcul la alocarea spațiilor expozitionale, aplicând criteriile expuse în anexă ; în momentul alegerii spațiului, vă rog să țineți cont de prebusarea inițială a standurilor din planurile pavilioanelor
 • înscrierea la târg este condiționată de plata la zi a cotizației de membru ANAT

FORMULAR DE INSCRIERE TTR primavara 2017

Târguri externe 2017

Industria de turism promovează România ca destinaţie turistică și prin participarea la târgurile internaţionale de turism. Pentru 2017, lista Târgurilor de Turism Internaţionale este în curs de aprobare, o puteți consulta la documentele Comisiei de Incoming.

Pentru anul 2016, găsiți mai jos lista manifestărilor expoziționale cu participare ANT.

Reamintim celor interesați condițiile de participare cu desk în standul ANT.

Se efectuează după publicarea pe site-ul ANT a listei cu manifestările expoziționale interne și internaționale la care participă ANT în anul respectiv, cu cel puțin 60 de zile calendaristice anterior datei de început a evenimentului. Înscrierea se face pe baza:

 • formularului de înscriere
 • declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului

Documentele se transmit Direcţiei Management Brand prin poştă la adresa Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti, prin e-mail la promovare@mturism.ro sau prin fax la nr. 0372.144.042.

Completarea tuturor rubricilor din formularul de înscriere precum şi depunerea declaraţiei pe propria răspundere şi a Certificatului constatatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (după caz) în original, sunt obligatorii, Acestea vor fi transmise prin poștă sau depuse la sediul autorității în termen de cinci zile lucrătoare de la confirmarea înscrierii de către Direcția Management Brand, sub sancţiunea respingerii solicitării de participare.

 • Promovarea în cadrul manifestării expoziţionale a destinaţiilor turistice româneşti sau produselor turistice cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică.
 • Obligativitatea respectării regulamentului de participare la manifestările expoziţionale de turism în standul ANT.
 • Produsele turistice şi programele turistice promovate la respectiva manifestare, de către solicitant, sunt evaluate drept relevante în relaţie cu produsele şi programele prioritar de promovat, conform politicii de promovare turistică a ANT şi cu specificul manifestării expoziţionale în cauză.
 • Sunt înfiinţate conform Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, republicate, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Nu se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în alte situaţii reglementate de lege.
 • La data depunerii cererii de participare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate.
 • Nu sunt considerate firme în dificultate.

Se va face după verificarea îndeplinirii criteriilor de selecție, în ordinea înregistrării înscrierilor și în funcție de suprafața standului alocat României pentru fiecare eveniment în parte.

În situația în care numărul solicitanților care îndeplinesc criteriile de participare este mai mare decât suprafața standului alocat, aceștia vor putea participa la alte manifestări expoziționale ulterioare pentru care aplică, în aceleași condiții prevăzute de prezentul ordin.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ordinul nr.105/15.07.2013 privind aprobarea criteriilor de selecție a participanților la manifestările expoziționale, la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în țară sau în străinătate, cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile (FEDR), precum și regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fișa manifestării și chestionarul adresat expozanților aici.

Târguri de turism internaționale în 2017

Accesați site-ul pentru fiecare eveniment în parte la rubrica „Evenimente” –> „Vizualizare Calendar”.

Nr. crt. Țară / Localitate unde are loc expo Denumire expo

Perioadă desfășurare

 

1 UTRECHT VAKANTIEBEURS 10-15.01.2017
2 AUSTRIA / VIENA FERIEN MESSE 12-15.01.2017
3 NORVEGIA / OSLO NORVEGIAN TRAVEL FAIR / REISELIVSMESSEN
4 SUA / WASHINGTON DC TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 14-15.01.2017
5 GERMANIA / STUTTGART CMT 14-22.01.2017
6 SPANIA / MADRID FITUR 18-22.01.2017
7 FRANTA /PARIS LES THERMALIES 19-22.01.2017
8 FINLANDA / HELSINKI MATKA 19-22.01.2017
9 ELVETIA / ZURICH FESPO 26-29.01.2017
10 IRLANDA / DUBLIN HOLIDAY WORLD SHOW 27-29.01.2017
11 BELGIA / BRUXELLES SALON DES VACANCES 2-5.02.2017
12 ISRAEL / TEL AVIV IMTM 7-8.02.2017
13 SUA / SAN FRANCISCO TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 11-12.02.2017
14 POLONIA / POZNAN TOUR SALON 17-19.02.2017
15 SUA / LOS ANGELES TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 18-19.02.2017
16 SERBIA / BELGRAD IFT 23-26.02.2017
17 DANEMARCA FERRIE FOR ALLE / DANISH TRAVEL SHOW 24-26.02.2017
18 INDIA / MUMBAI TTF OTM 21-23.02.2017
19 UNGARIA / BUDAPESTA UTAZAS 2-5.03.2017
20 GERMANIA / BERLIN ITB 8-12.03.2017
21 RUSIA / MOSCOVA MITT 14-16.03.2017
22 FRANTA /PARIS MAP (invitat de onoare) 16-19.03.2017
23 CANADA / OTTAWA THE OTTAWA TRAVEL AND VACATION SHOW 25-26.03.2017
24 CHINA / BEIJING COTTM 29-31.03.2017
25 SUA / DALLAS TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 01-02.04.2017
26 ITALIA / MILANO BORSA INTERNATIONALE DEL TURISMO 02-04.04.2017
27 R. MOLDOVA / CHISINAU TOURISM. LEISURE. HOTELS 06-09.04.2017
28 SUA / WASHINGTON DC EUROPEAN UNION OPEN HOUSE 13.05.2017
29 GERMANIA / FRANKFURT IMEX 16-18.05.2017
30 RUSIA / MOSCOVA LEISURE 20-23.09.2017
31 JAPONIA / TOKYO JATA 21-24.09.2017
32 AUSTRIA / WELS CARAVAN SALON 18-22.10.2017
33 ZONA METRO SUA VISIT EUROPE MEDIA EXCHANGE – CANADA OCT. 2017
34 ITALIA / RIMINI TTG INCONTRI 12-14.10.2017
35 MAREA BRITANIE / LONDRA WTM 6-8.11.2017
36 POLONIA / VARSOVIA TOUR & TRAVEL WARSAW 23-25.11.2017
37 SPANIA / BARCELONA IBTM 28-30.11.2017
38 ZONA METRO SUA USTOA (conferinta anuala) 28.11-2.12.2017

Înscrierea la manifestările expoziţionale:

se efectuează după publicarea pe site-ul ANT a Listei cu manifestările expoziționale interne și internaționale la care participă ANT în anul respectiv, cu cel puțin 60 de zile calendaristice anterior datei de început a evenimentului. Înscrierea se face pe baza:

 • formularului de înscriere tip
 • declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului

Documentele se transmit Direcţiei Management Brand prin poştă la adresa Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti, prin email la promovare@mturism.ro, sau prin fax la nr. 0372.144.042.

Completarea tuturor rubricilor din formularul de înscriere precum şi depunerea declaraţiei pe propria răspundere şi a Certificatului constatatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, după caz, în original, sunt obligatorii, urmând a fi transmise prin poștă sau depuse la sediul autoritatii în termen de 5 zile lucrătoare de la confirmarea înscrierii de către Direcția Management Brand, sub sancţiunea respingerii solicitării de participare.