Târguri internaționale de turism

ANT – Autoritatea Naţională pentru Turism  promovează România ca destinaţie turistică și prin participarea la târgurile internaţionale de turism. Pentru 2017, lista Târgurilor de Turism Internaţionale este în curs de aprobare, o puteți consulta la documentele Comisiei Incoming.
Pentru anul 2016 gasiți mai jos lista manifestărilor expoziționale cu participare ANT.

Reamintim celor interesați condițile de participare cu desk în standul  ANT.

se efectuează după publicarea pe site-ul ANT a Listei cu manifestările expoziționale interne și internaționale la care participă ANT în anul respectiv, cu cel puțin 60 de zile calendaristice anterior datei de început a evenimentului. Înscrierea se face pe baza:

  • formularului de înscriere tip
  • declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului

Documentele se transmit Direcţiei Management Brand prin poştă la adresa Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti, prin email la promovare@mturism.ro, sau prin fax la nr. 0372.144.042.

Completarea tuturor rubricilor din formularul de înscriere precum şi depunerea declaraţiei pe propria răspundere şi a Certificatului constatatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, după caz, în original, sunt obligatorii, urmând a fi transmise prin poștă sau depuse la sediul autoritatii în termen de 5 zile lucrătoare de la confirmarea înscrierii de către Direcția Management Brand, sub sancţiunea respingerii solicitării de participare.

  •  Promovarea în cadrul manifestării expoziţionale a destinaţiilor turistice româneşti sau produselor turistice cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică.
  • Obligativitatea respectării regulamentului de participare la manifestările expoziţionale de turism în standul ANT.
  • Produsele turistice şi programele turistice care se promovează la respectiva manifestare de către solicitant, sunt evaluate ca relevante în relaţie cu produsele şi programele prioritar de promovat, conform politicii de promovare turistică a ANT şi cu specificul manifestării expoziţionale în cauză.
  • Sunt înfiinţate conform Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Nu se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în alte situaţii reglementate de lege ;
  • La data depunerii cererii de participare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate;
  • Nu sunt considerate firme în dificultate.

se va face după verificarea îndeplinirii criteriilor de selecție, în ordinea înregistrării înscrierilor și în funcție de suprafața standului alocat României/fiecare eveniment în parte.

În situația în care numărul solicitanților care îndeplinesc criteriile de participare este mai mare decât suprafața standului alocat aceștia vor putea participa la alte manifestări expoziționale ulterioare pentru care aplică, în aceleași condiții prevăzute de prezentul ordin.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ordinul nr.105/15.07.2013 privind aprobarea criteriilor de selecție a participanților la manifestările expoziționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în țară sau în străinătate, cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile (FEDR), precum și regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fișa manifestării și chestionarul adresat expozanților aici.

Târguri de turism internaționale cu participare ANT în 2017

(Accesati site-ul pentru fiecare eveniment în parte la rubrica „Evenimente”> „Vizualizare Calendar”).

Nr. crt. Țară / Localitate unde are loc expo Denumire expo Perioadă desfășurare

 

1 UTRECHT VAKANTIEBEURS 10-15.01.2017
2 AUSTRIA / VIENA FERIEN MESSE 12-15.01.2017
3 NORVEGIA / OSLO NORVEGIAN TRAVEL FAIR / REISELIVSMESSEN
4 SUA / WASHINGTON DC TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 14-15.01.2017
5 GERMANIA / STUTTGART CMT 14-22.01.2017
6 SPANIA / MADRID FITUR 18-22.01.2017
7 FRANTA /PARIS LES THERMALIES 19-22.01.2017
8 FINLANDA / HELSINKI MATKA 19-22.01.2017
9 ELVETIA / ZURICH FESPO 26-29.01.2017
10 IRLANDA / DUBLIN HOLIDAY WORLD SHOW 27-29.01.2017
11 BELGIA / BRUXELLES SALON DES VACANCES 2-5.02.2017
12 ISRAEL / TEL AVIV IMTM 7-8.02.2017
13 SUA / SAN FRANCISCO TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 11-12.02.2017
14 POLONIA / POZNAN TOUR SALON 17-19.02.2017
15 SUA / LOS ANGELES TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 18-19.02.2017
16 SERBIA / BELGRAD IFT 23-26.02.2017
17 DANEMARCA FERRIE FOR ALLE / DANISH TRAVEL SHOW 24-26.02.2017
18 INDIA / MUMBAI TTF OTM 21-23.02.2017
19 UNGARIA / BUDAPESTA UTAZAS 2-5.03.2017
20 GERMANIA / BERLIN ITB 8-12.03.2017
21 RUSIA / MOSCOVA MITT 14-16.03.2017
22 FRANTA /PARIS MAP (invitat de onoare) 16-19.03.2017
23 CANADA / OTTAWA THE OTTAWA TRAVEL AND VACATION SHOW 25-26.03.2017
24 CHINA / BEIJING COTTM 29-31.03.2017
25 SUA / DALLAS TRAVEL AND ADVENTURE SHOW 01-02.04.2017
26 ITALIA / MILANO BORSA INTERNATIONALE DEL TURISMO 02-04.04.2017
27 R. MOLDOVA / CHISINAU TOURISM. LEISURE. HOTELS 06-09.04.2017
28 SUA / WASHINGTON DC EUROPEAN UNION OPEN HOUSE 13.05.2017
29 GERMANIA / FRANKFURT IMEX 16-18.05.2017
30 RUSIA / MOSCOVA LEISURE 20-23.09.2017
31 JAPONIA / TOKYO JATA 21-24.09.2017
32 AUSTRIA / WELS CARAVAN SALON 18-22.10.2017
33 ZONA METRO SUA VISIT EUROPE MEDIA EXCHANGE – CANADA OCT. 2017
34 ITALIA / RIMINI TTG INCONTRI 12-14.10.2017
35 MAREA BRITANIE / LONDRA WTM 6-8.11.2017
36 POLONIA / VARSOVIA TOUR & TRAVEL WARSAW 23-25.11.2017
37 SPANIA / BARCELONA IBTM 28-30.11.2017
38 ZONA METRO SUA USTOA (conferinta anuala) 28.11-2.12.2017

Târguri de turism internaționale cu participare ANT în 2016

• Târgul internațional de turism nr. 1 în Austria
• 170 de expozanți din peste 21 de țări, și 150.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu stand insulă de 150 mp – amenajat

• Târg național dedicat campingului
• Peste 140 de expozanți din 6 de țări, peste 27.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 12 mp

• Cel mai important târg internațional de turism din Belgia
• Peste 724 de expozanți, peste 100.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 40 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 56 de expozanți, peste 17.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 10 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 360 de expozanți, peste 4.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 18 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg

• Cea mai mare manifestare pentru public din Elveția
• Peste 600 de expozanți, peste 70.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 20 mp

• Peste 3.000 de expozanți, peste 17.000 vizitatori, exclusiv specialiști
• ANT va participa cu un stand de 20 mp

• Cel mai mare târg din peninsula scandinavă
• Peste 825 de expozanți și peste 70.000 de vizitatori, specialiști și public larg
• ANT va participa cu un stand de 2 mp

Cel mai important salon de turism din Franța, specializat în tratamente balneare.

• Salon internațional de turism ce se înscrie în linia marilor saloane europene precum Madrid, Berlin sau Milano
• Peste 550 de expozanți și peste 110.000 de vizitatori, specialiști și public larg
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Cel mai mare târg de turism din lume
• Peste 11.000 de expozanți și peste 179.000 vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu un stand de 400 mp, cu posibilitatea alocării unei suprafețe mai mari, fără costuri, în cazul în care va rămâne spațiu liber

• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Este singura manifestare dedicată segmentului MICE din Germania
• 3.500 de expozanți, 3.700 hosted buyers, peste 5.000 vizitatori de specialitate
• ANT va participa cu un stand de 100 mp

• Cea mai mare manifestare expozițională din industria de turism, pentru public, din Europa
• Peste 1.500 de expozanți și peste 241.000 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 100 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 600 de expozanți, peste 10.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 27 mp

• Cel mai mare și mai important târg internațional de turism din Orientul Mijlociu
• Peste 30.000 vizitatori
• Prima zi este rezervată specialiștilor
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Cel mai mare și mai important târg de turism din Italia
• 2.000 de expozanți și aprox. 62.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu un stand insulă de 80 mp, amenajat

• Cel mai mare târg de turism dedicat exclusiv specialiștilor din Italia
• Peste 2400 de expozanți, peste 51.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 64 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 150 de expozanți, peste 126.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 18 mp

• Singurul târg pentru public din Marea Britanie
• 600 de expozanți, peste 35.000 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 25 mp

• Cel mai mare târg de turism din lume dedicat specialiștilor
• 4.800 de expozanți din aprox. 180 de țări, peste 50.000 de specialiști
• ANT va participa cu un stand de 315 mp

• Cel mai important târg internațional de turism din Olanda
• Peste 1.400 de expozanți, peste 117.000 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 20 mp

• Cel mai mare târg de turism din Polonia
• Peste 650 de expozanți, peste 20.000 de vizitatori, specialiști și public larg în 2013
• ANT va participa cu un stand de 40 mp

• Târg internațional, prima zi este dedicată vizitatorilor specialiști
• La ediția anterioară au participat 380 de expozanți si peste 17.000 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 60 mp
Comunicat ANT – Tour & Travel Varșovia 2013

• La ediția anterioara au participat 115 expozanți și peste 5.800 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 100 mp

• Târg internațional de turism
• 1.500 de expozanți și peste 62.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu un stand standard

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 1.000 de expozanți, peste 65.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 25 mp

• Cel mai mare târg internațional dedicat sectorului de MICE
• ANT va participa cu un stand de 120 mp

• Cel mai mare târg de turism internațional din Peninsula Iberică, ca suprafață și importanță
• Peste 22.000 de vizitatori dintre care peste 7.000 de jurnaliști
• ANT va participa cu un stand de 180 mp

• Peste 220 de expozanți, peste 24.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 10 mp

• Peste 550 de expozanți, peste 20.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 10 mp

• Peste 240 de expozanți, peste 21.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 10 mp

• Cel mai mare targ de turism din Turcia, unul dintre cele mai importante din Europa
• Peste 4.500 de expozanți, peste 140.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 20 mp

• Târgul internațional de turism nr. 1 în Ungaria
• 500 de expozanți din 30 de țări, aprox. 40.000 de vizitatori, specialiști și public larg
• ANT va participa cu un stand insulă de 150 mp

Târguri internaționale cu participare ANT în 2015

• Târg național/local, nr. 1 în landul Oberosterreich
• Peste 170 de expozanți din 21 de țări, peste 16.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 12 mp

• Târgul internațional de turism nr. 1 în Austria
• 700 de expozanți din peste 70 de țări, și 150.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu stand insulă de 130 mp – insula

• Târg național dedicat campingului
• Peste 140 de expozanți din 6 de țări, peste 27.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 12 mp

• Cel mai important târg internațional de turism din Belgia
• Peste 724 de expozanți, peste 100.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 40 mp

– Cel mai mare târg de turism din Bulgaria

– 20.000 vizitatori

– ANT va participa cu stand de 50 mp amenajat

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 270 de expozanți, peste 34.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 10 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 2.300 de expozanți, peste 111.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 30 mp

• Cea mai mare manifestare pentru public din Elveția
• Peste 600 de expozanți, peste 70.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 30 mp

• Peste 3.000 de expozanți, peste 17.000 vizitatori, exclusiv specialiști
• ANT va participa cu un stand de 60 mp

• Salon internațional de turism ce se înscrie în linia marilor saloane europene precum Madrid, Berlin sau Milano
• Peste 450 de expozanți și peste 110.000 de vizitatori, specialiști și public larg
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

Cel mai important salon de turism din Franța, specializat în tratamente balneare.

– Salon dedicat specialiștilor B2B

– ANT va participa cu stand de 40mp standard

• Cel mai mare târg de turism din lume
• Peste 11.000 de expozanți și peste 179.000 vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu un stand de 400 mp, cu posibilitatea alocării unei suprafețe mai mari, fără costuri, în cazul în care va rămâne spațiu liber

• Este singura manifestare dedicată segmentului MICE din Germania
• 3.500 de expozanți, 3.700 hosted buyers, peste 5.000 vizitatori de specialitate
• ANT va participa cu un stand de 100 mp

• Manifestare importantă dedicată turismului și turismului cu caravana
• Peste 1.100 de expozanți, peste 69.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 30 mp

• Cea mai mare manifestare pentru publicul larg din sudul Germaniei
• 1.500 de expozanți și 100.000 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 100 mp

• Cea mai mare manifestare expozițională din industria de turism, pentru public, din Europa
• Peste 1.500 de expozanți și peste 241.000 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 198 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 600 de expozanți, peste 10.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 27 mp

• Cel mai mare și mai important târg internațional de turism din Orientul Mijlociu
• Peste 220.000 vizitatori
• Prima zi este rezervată specialiștilor
• ANT va participa cu un stand de 80-100 mp

• Cel mai mare și mai important târg de turism din Italia
• 2.000 de expozanți și aprox. 62.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu un stand insulă de 120 mp, amenajat

• Cel mai mare târg de turism dedicat exclusiv specialiștilor din Italia
• Peste 2400 de expozanți, peste 51.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 64 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 150 de expozanți, peste 126.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 36 mp

• Cel mai mare târg de turism din lume dedicat specialiștilor
• 4.800 de expozanți din aprox. 180 de țări, peste 50.000 de specialiști
• ANT va participa cu un stand de 315 mp

• Cel mai mare târg de turism din Polonia
• Peste 650 de expozanți, peste 20.000 de vizitatori, specialiști și public larg în 2013
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Târg internațional, prima zi este dedicată vizitatorilor specialiști
• La ediția anterioară au participat 650 de expozanți din 64 de țări în 2013
• ANT va participa cu un stand de 50 mp
Comunicat ANT – Tour & Travel Varșovia 2013

– târg cu oferte directe și acces public

– 68.000 vizitatori

– ANT va participa cu stand de 40mp standard

• La ediția anterioara au participat 115 expozanți și peste 5.800 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 100 mp

• 3.000 de expozanți și 83.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu stand de 100 mp

• Târg internațional de turism
• 1.500 de expozanți și peste 62.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 1.000 de expozanți, peste 65.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Bursa B2B dedicată promovării sectorului MICE din țările SE europene.
• 240 vizitatori din 29 de țări, 130 expozanți din 11 țări

• Târgul se adresează publicului general local, interesat de turism internațional
• Peste 100.000 de vizitatori

• Cel mai mare târg internațional dedicat sectorului de MICE
• ANT va participa cu un stand de 80-100 mp

• Se adresează turiștilor spanioli care efectuează călătorii internaționale, în afara Spaniei.
• Peste 195.000 vizitatori dintre care 4.200 specialiști

• Cel mai mare târg de turism internațional din Peninsula Iberică, ca suprafață și importanță
• Peste 22.000 de vizitatori dintre care peste 7.000 de jurnaliști
• ANT va participa cu un stand de 180 mp

• Târg internațional dedicat sectorului MICE
• Peste 320 de expozanți, peste 8.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 10 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 184 de expozanți, peste 22.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 10 mp

• Cel mai mare targ de turism din Turcia, unul dintre cele mai importante din Europa
• Peste 4.500 de expozanți, peste 130.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 60 mp

• Târgul internațional de turism nr. 1 în Ungaria
• 500 de expozanți din 30 de țări, aprox. 40.000 de vizitatori, specialiști și public larg
• ANT va participa cu un stand insulă de 150 mp

Târguri internaționale cu participare ANT în 2014

• Târg național/local, nr. 1 în landul Oberosterreich
• Peste 200 de expozanți din 21 de țări, peste 16.500 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 12 mp

• Târgul internațional de turism nr. 1 în Austria
• 750 de expozanți din peste 70 de țări, și 147.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu stand insulă de 120 mp – insula

• Târg național dedicat campingului
• Peste 100 de expozanți din 6 de țări, peste 25.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 12 mp

• Cel mai important târg internațional de turism din Belgia
• Peste 750 de expozanți, peste 105.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 40 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 270 de expozanți, peste 34.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 10 mp

• 700 de expozanți și 33.000 de vizitatori, specialiști și public larg
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 2.300 de expozanți, peste 111.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 30 mp

• Cea mai mare manifestare pentru public din Elveția
• Peste 600 de expozanți, peste 70.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 30 mp

• Peste 3.000 de expozanți, peste 17.000 vizitatori, exclusiv specialiști
• ANT va participa cu un stand de 60 mp

• Salon internațional de turism ce se înscrie în linia marilor saloane europene precum Madrid, Berlin sau Milano
• Peste 450 de expozanți și peste 110.000 de vizitatori, specialiști și public larg
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Cel mai mare târg de turism din lume
• Peste 11.000 de expozanți și peste 179.000 vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu un stand de 400 mp, cu posibilitatea alocării unei suprafețe mai mari, fără costuri, în cazul în care va rămâne spațiu liber

• Este singura manifestare dedicată segmentului MICE din Germania
• 3.500 de expozanți, 3.700 hosted buyers, peste 5.000 vizitatori de specialitate
• ANT va participa cu un stand de 100 mp

• Manifestare importantă dedicată turismului și turismului cu caravana
• Peste 1.100 de expozanți, peste 69.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 30 mp

• Cea mai mare manifestare pentru publicul larg din sudul Germaniei
• 1.500 de expozanți și 100.000 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Cea mai mare manifestare expozițională din industria de turism, pentru public, din Europa
• Peste 1.500 de expozanți și peste 211.000 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 100 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 400 de expozanți, peste 7.500 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 27 mp

• Cel mai mare și mai important târg internațional de turism din Orientul Mijlociu
• Peste 350 de expozanti si 22.000 vizitatori
• Prima zi este rezervată specialiștilor
• ANT va participa cu un stand de 80 mp

• Cel mai mare și mai important târg de turism din Italia
• 2.000 de expozanți și aprox. 84.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu un stand insulă de 99 mp, amenajat

• Cel mai mare târg de turism dedicat exclusiv specialiștilor din Italia
• Peste 2400 de expozanți, peste 48.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 48 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 150 de expozanți, peste 126.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Peste 22.000 de vizitatori, specialiști și public larg
• ANT va participa cu un stand de 30 mp

• Cel mai mare târg de turism din lume dedicat specialiștilor
• 4.800 de expozanți din aprox. 180 de țări, peste 38.000 de specialiști
• ANT va participa cu un stand de 255 mp

• Cel mai mare târg de turism din Polonia
• Peste 650 de expozanți, peste 21.000 de vizitatori, specialiști și public larg în 2013
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Târg internațional, prima zi este dedicată vizitatorilor specialiști
• La ediția anterioară au participat 650 de expozanți din 64 de țări si 30.000 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 50 mp
Comunicat ANT – Tour & Travel Varșovia 2013

• La ediția anterioara au participat 115 expozanți și peste 5.800 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 100 mp

• 3.000 de expozanți și 83.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu stand de 100 mp

• Târg internațional de turism
• 1.500 de expozanți și peste 56.000 de vizitatori, atât specialiști cât și public larg
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 1.000 de expozanți, peste 65.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 50 mp

• Peste 100 de expozanti si 100.000 de vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 40 mp

• Cel mai mare târg internațional dedicat sectorului de MICE
• ANT va participa cu un stand de 120 mp

• Se adresează turiștilor spanioli care efectuează călătorii internaționale, în afara Spaniei.
• Peste 400 de expozanti si 195.000 vizitatori dintre care 4.200 specialiști

• Cel mai mare târg de turism internațional din Peninsula Iberică, ca suprafață și importanță
• Peste 8.900 de expozanti si 200.000 de vizitatori dintre care peste 7.000 de jurnaliști
• ANT va participa cu un stand de 150 mp

• Târg internațional dedicat sectorului MICE
• Peste 320 de expozanți, peste 8.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 10 mp

• Târg internațional dedicat atât specialiștilor cât și publicului larg
• Peste 184 de expozanți, peste 22.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 10 mp

• Cel mai mare targ de turism din Turcia, unul dintre cele mai importante din Europa
• Peste 4.500 de expozanți, peste 131.000 vizitatori
• ANT va participa cu un stand de 49 mp

• Târgul internațional de turism nr. 1 în Ungaria
• 500 de expozanți din 30 de țări, aprox. 40.000 de vizitatori, specialiști și public larg
• ANT va participa cu un stand insulă de 150 mp