Prevederi legate de drepturile consumatorului

Drepturile pasagerilor transportului aerian, prevăzute de UE, se aplică:

 • Dacă zburați pe teritoriul UE (indiferent dacă zborul este operat de o companie din UE sau din afara UE)
 • Dacă aterizați pe un aeroport din UE venind din afara Uniunii, iar cursa este operată de o companie din UE
 • Dacă decolați de pe un aeroport din UE către o țară din afara Uniunii, indiferent dacă zborul este operat de o companie din UE sau din afara UE
 • Dacă nu ați primit deja anumite compensații (despăgubiri, redirecționare, asistență din partea companiei aeriene) pentru probleme legate de zbor în baza legislației relevante a unei țări din afara UE

Prin UE ne referim în acest context la cele 28 de state membre (inclusiv Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Antilele Franceze), Azore, Madeira și Insulele Canare), dar și la IslandaNorvegia și Elveția. Nu ne referim și la Insulele Feroe, Insula Man și Insulele Anglo-Normande.

Legislaţia UE

Sursa: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm

Ultima verificare : 24/01/2019

 

Comisia Europeană actualizeaza regulat lista companiilor aeriene care fac obiectul unei interdicții sau al unor restricții de funcționare în Uniunea Europeană, valabilă începând cu 16 iunie 2018.

Comparativ cu lista precedentă a CE privind siguranța aeriană, publicată în decembrie 2017, toate companiile aeriene certificate din Indonezia au fost eliminate din listă.

Agenții de voiaj și operatorii de turism au obligația, în conformitate cu Regulamentul 2111/2005, să aducă lista neagră comunitară în atenția pasagerului. În cazul în care pasagerul are un contract cu un operator de turism pentru un zbor operat în afara UE de către un operator de transport care se află pe lista neagră , pasagerul are dreptul la o re-rutare sau la rambursare.

Lista neagră actualizată

Când cumpăraţi un bilet de tren, nu trebuie să vi se ceară să plătiţi un preţ mai mare pentru că aveţi o anumită naţionalitate sau pentru că achiziţionaţi biletul dintr-un anumit loc.

Drepturile pasagerilor de tren se aplică în general în cazul tuturor călătoriilor și serviciilor feroviare din UE.

Fiecare stat membru decide dacă aceste drepturi sunt valabile şi în cazul transportului intern de călători (urban, suburban, regional etc.) sau al curselor internaţionale pentru care punctul de plecare sau de sosire se află în afara UE.

Anulări sau întârzieri

În cazul anulărilor sau întârzierilor, companiile feroviare au obligaţia să vă informeze asupra evoluţiei situaţiei.

Dacă se anunţă că veţi ajunge la destinaţia finală cu o întârziere de cel puţin o oră, puteţi:

 • să vă anulaţi călătoria şi să solicitaţi rambursarea imediată a preţului biletului (integral sau doar pentru segmentul de călătorie neefectuat).Dacă întârzierea vă împiedică să vă îndepliniţi scopul călătoriei, aţi putea să beneficiaţi inclusiv de transport gratuit înapoi la punctul de plecare sau
 • să vă continuaţi călătoria cu prima ocazie, ori la o dată ulterioară aleasă de dumneavoastră. Această soluţie poate presupune alte mijloace de transport, dacă trenul este blocat, iar serviciile respective au fost suspendate.
 • să primiţi gustări şi băuturi răcoritoare (în funcţie de durata de aşteptare)
 • să beneficiaţi de cazare – dacă trebuie să aşteptaţi peste noapte.

Dacă alegeţi să vă continuaţi călătoria în condiţiile date sau acceptaţi propunerea de a folosi alt mijloc de transport pentru a ajunge la destinaţie, aţi putea avea dreptul la despăgubiri după cum urmează:

 • 25% din preţul biletului pentru întârzieri între 1 şi 2 ore
 • 50% din preţul biletului pentru întâzieri de peste 2 ore.

Nu aveţi dreptul la despăgubiri dacă:

 • aţi fost informat în legătură cu întârzierea înainte de a cumpăra biletul

Consideraţi că nu v-au fost respectate drepturile? Trimiteţi o reclamație companiei feroviare. Aceasta trebuie să vă răspundă în termen de o lună.

În situaţia în care răspunsul primit nu este satisfăcător, contactaţi organismul naţional competent din ţara dumneavoastră.

Bagaje înregistrate pierdute sau deteriorate

Dacă bagajele dumneavoastră înregistrate au fost pierdute sau deteriorate în cursul călătoriei, aveţi dreptul la despăgubiri. Acest drept nu se aplică însă dacă bagajele erau împachetate necorespunzător, aveau o natură specială sau nu erau adecvate pentru transport.

Valoarea despăgubirilor

 • Dacă puteţi dovedi valoarea conţinutului bagajului, puteţi primi despăgubiri în valoare de până la EUR 1 300 / bagaj înregistrat.
 • În caz contrar, valoarea despăgubirii este de EUR 330 / bagaj înregistrat.

În cazul producerii unui accident feroviar în urma căruia un călător a murit sau a fost rănit, acesta/persoanele aflate în întreţinerea sa are/au dreptul la despăgubiri de până la EUR 1 500  pentru bagajul de mână pierdut sau deteriorat, indiferent dacă acesta a fost înregistrat sau nu.

Rănire şi deces

Dacă un călător este rănit sau moare în urma unui accident feroviar, acesta/persoanele aflate în întreţinerea sa are/au dreptul la despăgubiri care să acopere nevoile imediate. Compania feroviară trebuie să achite o parte din sumă în termen de 15 zile de la producerea accidentului.

În caz de deces, valoarea acestei prime plăţi este de minim EUR 21 000 / persoană.

Legislaţia UE

 • Drepturile pasagerilor din transportul feroviar de es fr it en

 

Sursa: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm

Ultima verificare : 24/01/2019

Când cumpăraţi un bilet de autobuz sau de autocar, nu trebuie să plătiţi un preţ mai mare pentru că aveţi o anumită naţionalitate sau pentru că achiziţionaţi biletul dintr-un anumit loc.

Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul sau autocarul se aplică în special în cazul deplasărilor pe distanţe lungi (peste 250 de km) care au ca punct de plecare sau ca destinaţie o ţară din UE. O parte din aceste drepturi se aplică tuturor serviciilor regulate.

Ţările din UE pot decide ca aceste prevederi să nu se aplice serviciilor regulate exclusiv naţionale sau celor oferite pe un traseu (inclusiv o oprire programată) care se află, în cea mai mare parte, în afara UE.

Anulări sau întârzieri

În caz de anulare sau întârziere, aveţi întotdeauna dreptul la informaţii adecvate şi prompte cu privire la ceea ce se întâmplă pe durata aşteptării.

Dacă deplasarea pe distanţe lungi (peste 250 de km), pentru care aţi făcut rezervare, se anulează sau are o întârziere de peste 2 ore, aveţi de ales între două posibilităţi:

 • să vi se ramburseze costul biletului şi, dacă este necesar, să vi se asigure transportul gratuit către punctul iniţial de plecare – de exemplu, dacă întârzierea sau anularea vă împiedică să vă îndepliniţi scopul călătoriei
 • să vi se asigure transportul, în condiţii similare, către destinaţia finală, în cel mai scurt timp şi fără costuri suplimentare.

Dacă nu vi se oferă la timp posibilitatea de a alege, puteţi înainta o reclamație şi solicita atât rambursarea costurilor, cât şi o despăgubire echivalentă cu 50% din preţul biletului.

Dacă durata deplasării pe distanţe lungi (peste 250 de km) depăşeşte 3 ore, iar plecarea este anulată sau se efectuează cu o întâziere de peste 90 de minute, aveţi dreptul la:

 • gustări şi băuturi răcoritoare – în funcţie de întârziere sau de durata aşteptării
 • cazare, dacă este necesar, pentru cel mult două nopţi, la preţul maxim de 80 de euro pe noapte. Transportatorul nu este obligat să vă asigure cazarea dacă întârzierea este cauzată de condiţii meteorologice extreme sau de dezastre naturale.

Accidente: despăgubiri şi asistenţă

Aveţi dreptul la despăgubiri dacă sunteţi rănit într-un accident de autobuz în timpul unei călătorii pe distanţe lungi (peste 250 de km). În caz de deces, despăgubirea poate fi solicitată de membrii de familie pe care îi aveţi în întreţinere.

De asemenea, compania transportatoare trebuie să vă despăgubească dacă bagajele sau alte bunuri vă sunt pierdute sau deteriorate într-un accident de autobuz pe durata unei deplasări pe distanţe lungi.

Dacă este necesar, transportatorul trebuie să vă asigure asistenţă imediată: prim ajutor, alimente, haine, transport şi cazare.

Reclamații

În cazul în care consideraţi că nu v-au fost respectate drepturile, puteţi adresa o reclamație transportatorului în termen de 3 luni de la data la care a avut loc evenimentul. Acesta are la dispoziţie o lună pentru a confirma primirea reclamației şi 3 luni pentru a vă da un răspuns definitiv.

Dacă răspunsul primit nu este satisfăcător, contactaţi organismul naţional competent.

Legislaţia UE

Sursa: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm

Ultima verificare : 24/01/2019

Ştiaţi că beneficiaţi de anumite drepturi când călătoriţi cu vaporul în UE?

În primul rând, nu trebuie să plătiţi un preţ mai mare pentru că aveţi o anumită naţionalitate sau pentru că achiziţionaţi biletul dintr-un anumit loc.

În al doilea rând, aveţi anumite drepturi dacă lucrurile nu merg cum trebuie (de exemplu, în caz de anulare sau întârziere).

Aceste drepturi se aplică dacă:

 • plecaţi dintr-un port din UE, indiferent de transportator
 • ajungeţi într-un port din UE, indiferent de transportator.

Reglementările nu se aplică:

 • ambarcaţiunilor care transportă mai puţin de 13 pasageri
 • ambarcaţiunilor al căror echipaj este format din maxim 3 membri
 • ambarcaţiunilor care acoperă o distanţă mai mică de 500 de metri la un singur drum
 • majorităţii tipurilor de ambarcaţiuni istorice
 • ambarcaţiunilor turistice – dacă nu dispun de facilităţi de cazare sau dacă sejurul la bord nu depăşeşte 2 nopţi.

Anulări sau întârzieri

În caz de anulare sau întârziere, aveţi întotdeauna dreptul la informaţii adecvate şi prompte cu privire la ceea ce se întâmplă pe durata aşteptării.

Dacă plecarea este anulată sau întârzie cu peste 90 de minute, aveţi de ales între două posibilităţi:

 • să vi se ramburseze costul biletului şi, dacă este necesar, să vi se asigure transport gratuit către punctul iniţial de plecare – de exemplu, dacă întârzierea sau anularea vă împiedică să vă îndepliniţi scopul călătoriei
 • să vi se asigure transportul, în condiţii similare, către destinaţia finală, în cel mai scurt timp şi fără costuri suplimentare.

Dacă plecarea se face cu o întârziere de peste 90 de minute, în cele mai multe cazuri aveţi dreptul la:

 • gustări şi băuturi răcoritoare – în funcţie de durata aşteptării
 • cazare – dacă trebuie să aşteptaţi peste noapte.

Dacă ajungeţi la destinaţie cu o întârziere de peste 1 oră, aveţi dreptul la despăgubiri. Acestea pot reprezenta între 25% şi 50% din preţul biletului, în funcţie de durata întârzierii.

Nu veţi primi nicio despăgubire dacă întârzierea este cauzată de condiţii meteorologice extreme sau de dezastre naturale.

Reclamații

În cazul în care consideraţi că nu v-au fost respectate drepturile, puteţi adresa o reclamație transportatorului în termen de 2 luni de la data la care a avut loc evenimentul. Acesta are la dispoziţie o lună pentru a confirma primirea reclamației şi 2 luni pentru a vă da un răspuns definitiv.

Dacă răspunsul primit nu este satisfăcător, contactaţi organismul naţional competent en .

Accidente pe mare

Dacă sunteţi rănit în timpul unui accident pe mare, aveţi dreptul la despăgubiri din partea transportatorului sau a asiguratorului acestuia. În caz de deces, despăgubirea poate fi solicitată de către urmaşi.

De asemenea, aveţi dreptul la despăgubiri din partea transportatorului dacă bagajele, vehiculele sau alte bunuri vă sunt pierdute sau deteriorate în timpul unui accident pe mare.

În cazul persoanelor cu mobilitate redusă, despăgubirile pentru pierderea sau deteriorarea scaunelor cu rotile sau a altor echipamente vor acoperi costul total al înlocuirii sau reparării echipamentelor în cauză.

Aveţi dreptul la o sumă în avans din partea transportatorului pentru a acoperi costurile imediate în caz de rănire sau deces ca urmare a unuia dintre evenimentele următoare:

 • naufragiu
 • răsturnare
 • coliziune
 • eşuare a ambarcaţiunii
 • explozie la bord
 • defecţiune.

Reclamații

Dacă doriţi să solicitaţi despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a producerii unui accident în timpul călătoriei cu vaporul, trebuie să înaintaţi cererea pe lângă un tribunal din ţara:

 • în care transportatorul are sediul principal sau reşedinţa permanentă
 • în care se află locul de plecare sau destinaţia
 • în care locuiţi permanent – dacă transportatorul exercită o activitate comercială acolo şi se supune jurisdicţiei ţării respective
 • în care s-a încheiat contractul de călătorie – dacă transportatorul exercită o activitate comercială acolo şi se supune jurisdicţiei ţării respective.

În cazul în care bagajele vă sunt pierdute sau deteriorate, trebuie să informaţi transportatorul în scris. Vă recomandăm să faceţi acest lucru înainte de a părăsi vaporul sau la primirea bagajelor. Aveţi la dispoziţie o perioadă maximă de 15 zile de la debarcare sau de la primirea bagajelor pentru a informa transportatorul. Dacă depăşiţi acest termen-limită vă veţi pierde dreptul la despăgubiri.

În general, trebuie să intentaţi acţiunea pentru daune în termen de 2 ani de la data incidentului – deşi momentul exact în care începe această perioadă poate fi diferit în funcţie de natura pierderii/deteriorării.

Legislaţia UE

 

Sursa: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm

Ultima verificare : 24/01/2019

Drepturile călătorilor cu mobilitate redusă

Transport aerian

Chiar dacă aveţi probleme de mobilitate puteţi călători cu avionul, ca şi ceilalţi pasageri.

Aveţi dreptul la asistenţă gratuită, la decolare, la aterizare, pe durata zborului, în aeroporturi.

Pentru a beneficia de cele mai bune servicii de asistenţă, contactaţi compania aeriană, vânzătorul de bilete sau agenția de turism, cu cel puţin 48 de ore înainte de călătorie şi precizaţi tipul de asistenţă de care aveţi nevoie. Veți putea primi și informații cu privire la utilizarea scaunului cu rotile sau a dispozitivului cu ajutorul căruia vă deplasați și, dacă este cazul, la bateriile acestuia.

Operatorii nu vă pot refuza îmbarcarea pe motiv de mobilitate redusă, decât în cazul în care aeronava este prea mică sau din motive de securitate.

În schimb, companiile aeriene nu sunt obligate să vă ajute să luaţi masa sau să vă luaţi medicamentele pe durata zborului. Dacă aveţi nevoie de astfel de sprijin, de exemplu pe durata unui zbor mai lung, operatorul vă poate cere să dispuneţi de un însoţitor.

Dacă nu primiţi asistenţa la care aveţi dreptul, semnalaţi acest aspect autorităţilor aeroportuare sau companiei aeriane.

În situaţia în care răspunsul primit nu este satisfăcător, contactaţi organismul naţional competent din ţara în care a intervenit incidentul.

Transport feroviar

Chiar dacă aveţi probleme de mobilitate puteţi călători cu trenul, ca şi ceilalţi pasageri. De asemenea, compania feroviară trebuie să vă faciliteze accesul la informaţii privind accesibilitatea trenurilor.

Aveţi dreptul la asistenţă gratuită, la urcarea şi la coborârea din tren, la schimbarea trenurilor, pe durata călătoriei şi în gări.

Pentru a beneficia de cele mai bune servicii de asistenţă, contactaţi compania feroviară, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism, cu cel puţin 48 de ore înainte de călătorie şi precizaţi tipul de asistenţă de care aveţi nevoie.

Nu vi se poate refuza îmbarcarea pe motiv de mobilitate redusă, decât dacă acest lucru este strict necesar pentru respectarea regulilor de acces ale companiei.

Dacă nu primiţi asistenţa la care aveţi dreptul, semnalaţi acest aspect autorităţilor feroviare sau companiei responsabile.

În situaţia în care răspunsul primit nu este satisfăcător, contactaţi organismul naţional competent din ţara în care a intervenit incidentul.

Tările din UE pot excepta anumite trenuri de la respectarea acestor cerinţe, respectiv trenurile interne care se deplasează doar pe teritoriul naţional şi trenurile internaţionale care îşi încep sau îşi finalizează călătoria într-o ţară din afara UE.

Pentru informaţii suplimentare pe această temă contactaţi organismele naţionale competente.

Transport cu autobuzul şi autocarul

Chiar dacă aveţi probleme de mobilitate puteţi călători cu autocarul şi autobuzul, ca şi ceilalţi pasageri.

Nu vi se poate interzice să cumpăraţi un bilet, să faceţi o rezervare sau să vă urcaţi într-un mijloc de transport pe motiv de mobilitate redusă – decât dacă acest lucru este strict necesar pentru respectarea cerinţelor legale în materie de sănătate şi siguranţă sau dacă infrastructura nu vă poate garanta un transport sigur.

În cazul călătoriilor pe distanţe lungi (peste 250 de km):

 • compania trebuie să îi permită unei persoane desemnate de dumneavoastră să vă însoţească în călătorie gratuit – dacă acest lucru rezolvă problemele de siguranţă şi securitate care, în caz contrar, v-ar împiedica să călătoriţi
 • aveţi dreptul la asistenţă în cadrul terminalelor desemnate şi la urcarea şi coborârea din autobuz sau autocar.

Asistenţa este disponibilă gratuit însă, pentru a fi siguri că beneficiaţi de ea, trebuie să contactaţi compania, vânzătorul de bilete sau agenția de turism cu cel puţin 36 de ore înainte de începerea călătoriei pentru a preciza de ce tip de asistenţă aveţi nevoie.

Operatorul sau administratorul terminalului vă poate cere să vă prezentaţi într-un loc desemnat cu cel mult o oră înainte de plecare.

Dacă nu primiţi asistenţa la care aveţi dreptul, semnalaţi acest aspect autorităţilor sau companiei responsabile.

În situaţia în care răspunsul primit nu este satisfăcător, contactaţi organismul naţional competent din ţara în care a intervenit incidentul.

Transport naval

Chiar dacă aveţi probleme de mobilitate puteţi călători cu vaporul, ca şi ceilalţi pasageri.

Aveţi dreptul la asistenţă gratuită, la urcarea şi la coborârea de pe vapor, la schimbarea vaporului, la bord şi în porturi.

Pentru a beneficia de cele mai bune servicii de asistenţă, contactaţi transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism, cu cel puţin 48 de ore înainte de călătorie şi precizaţi tipul de asistenţă de care aveţi nevoie.

Chiar şi în cazul în care nu faceţi acest lucru, transportatorul şi operatorul terminalului trebuie să facă tot posibilul pentru a vă ajuta la îmbarcare, la coborâre şi pe durata călătoriei.

Dacă aveţi nevoi speciale în ceea ce priveşte cazarea, instalarea, asistenţa sau dacă trebuie să transportaţi un anumit echipament medical, informaţi vânzătorul de bilete în momentul în care faceţi rezervarea.

Transportatorii vă pot cere să aveţi un însoţitor, dacă acest lucru este necesar din motive care ţin de siguranţă, de configuraţia vaporului sau de infrastructura portuară.

Dacă nu primiţi asistenţa la care aveţi dreptul, semnalaţi acest aspect autorităţilor portuare sau transportatorului responsabil.

În situaţia în care răspunsul primit nu este satisfăcător, contactaţi organismul naţional competent din ţara în care a intervenit incidentul.

Legislaţia UE

 

Sursa: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_ro.htm

Ultima verificare : 24/01/2019