Îmbunătățirea competențelor profesionale ale absolvenţilor din turism

Îmbunătățirea competențelor profesionale ale absolvenţilor din turism
22
Ian
2014

Salutăm iniţiativa Facultăţii de Economia Turismului Intern şi Internaţional din cadrul Universităţii Româno-Americane care în parteneriat cu Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc și Comitetul Sectorial Turism Hoteluri Restaurante au organizat astăzi o masă rotundă cu tema „Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale absolvenţilor pentru a face faţă provocărilor actuale din industria turismului”.

Au participat toate organizatiile patronale importante, printre care si OPTBR si ANTREC , dar si reprezentanți ai ANT, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Muncii, Autoritatea Nationala pentru Calificari, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism – INCDT Bucureşti.

Obiectivul acestui demers vizează pregătirea specializată a studenţilor aşa încât să poată răspundă cerinţelor în continua creşterea de pe piaţa forţei de muncă, în condițiile în care contextul actual reclama o nouă
specializare, aceea  de „consultant in turism”, care deține competențe si aptitudini superioare actualului „agent de turism”.

Din partea ANAT au participat: Dan Anghelescu, preşedinte al Comisiei de resurse umane, formare şi perfecţionare profesională, în calitate de speaker şi Liviu Moraru, secretar general.

Tinerii care doresc să îmbrăţişeze această profesie trebuie să ştie ca un   consultant de turism are o serie de îndatoriri, dintre care trecem în revista câteva:

  • Primeşte clienţii, le analizează preferinţele şi face recomandări privind destinaţiile şi obiectivele turistice;
  • Prezintă clienţilor programele turistice organizate în funcţie de destinaţia solicitată;
  • Promovează destinaţiile turistice noi şi propune variante turistice posibile pe baza consultării ofertelor;
  • Stabileşte împreună cu clienţii destinaţia, modalitatea de transport, data şi alte detalii legate de călătorie;
  • Detaliază pachetul de servicii turistice şi stabileşte preţul final;
  • Prezintă clienţilor contractul – cadru, negociază clauzele contractuale şi verifică completarea corectă şi semnarea contractului;
  • Emite documentele de călătorie şi face rezervări pentru transportul şi cazarea clienţilor;
  • Întocmeşte documentele de încasare a plăţilor şi voucherele pentru cărţile de credit tranzacţionate, eliberează note de plată şi încasează contravaloarea serviciilor oferite;
  • Se preocupa de observarea în permanentă a evoluţiei pieţei, a factorilor concurenţiali, a cererii si ofertei; (clienţi potentiali noi, concurenţi noi pe piaţă, soluţii noi etc.)
Adriana Caranfil
Purtător de cuvânt ANAT

Răspunde